IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "coherence"

Situation de la production ecrite en contexte universitaire

Gishti Eglantina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte pragmatice în abordarea textului literar şi nonliterar
Zdraguş Vera
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La compatibilité de l'approche par compétence avec les objectifs pédagogiques dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères

Prigorschi Claudia, Axenti Efrosinia
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ipostaza didactică a ofertei de lectură si (re)investirea operei literare cu sensuri

Cuţitaru Natalia
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’entropie dans la traduction:  entre difficultes et plaisir

Rumleanschi Mihail
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situation de production écrite en contexte universitaire

Gishti Eglantina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Building Coherent Text Worlds in Virginia Woolf’s Short Story “Solid Objects”

Creanga Oxana
State University of Moldova
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 7 / 2020 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of text analysis in the hierarchy of linguistic units

Tintiuc Corina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situation de la production ecrite en contexte universitaire

Gishti Eglantina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactical Aspects of the Development of the Students' Discourse Competence

Ciorba-Lascu Tatiana
Tiraspol State University (TSU)
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les connecteurs concessifs comme manifestation de la cohérence discursive

Grădinari Mariana
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Two-photon coherent fields and its application in communication

Ţurcan Marina
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile textului literar: tipologie și structură

Ciorba-Lascu Tatiana
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perception of coherence in contemporary short fiction
Creanga Oxana
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creaţia lirică şi instrumentarul necesar în decodificarea sensurilor

Cuţitaru Natalia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situation de la production ecrite en contexte universitaire

Gishti Eglantina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16