IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "sistem informatic"
Identitate, prestigiu și etică. Analiza psihologică a motivației și satisfacției hacker-ului
Ursu Vlad1, Roșca Tatiana2
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-9-6.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-50. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza şi modelarea sistemelor informatice (Lucrare de laborator)
Bunici Sergiu, Maximilian Silvestru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-67. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunile informatice potrivit legii penale moldave: studiu de drept comparat şi propuneri de lege ferenda
Copeţchi Stanislav
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza sistemului informatic din punct de vedere al securităţii
Hlopeanicov Claudia, Safonov Ghenadie
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea online a cunoştinţelor: Aspecte psiho-pedagogice, metodologice şi practice
Paladi Aliona1, Croitor Ludmila2, Paladi Florentin21
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(19-20) / 2007 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-106. Vizualizări-1842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La culture d’entreprise et son impact sur la gestion des entreprises moldaves
Gribincea Alexandru
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-1220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul ilegal al accesului la informaţia computerizată: condiţie de aplicare a art. 259 din Codul penal al Republicii Moldova
Strîmbeanu Alexandru
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(64) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea de acces la informaţia computerizată în accepţiunea art. 259 din Codul penal al Republicii Moldova
Strîmbeanu Alexandru
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(62) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erori admise la calificarea infracţiunilor în care cardurile bancare apar ca obiect material (produs) sau ca mijloc de săvârșire.
Brînza Serghei, Stati Vitalie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(62) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-59. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falsul informatic în viziunea noului cod penal român şi a codului penal al Republicii Moldova
Drăgan Alin-Teodorus
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate
Cojocaru Irina, Cojocaru Igor, Holban Ion
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme de securitate a rețelelor
Zastavnețchi Alexandru
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul informatic și rețeaua informatică: obiecte materiale ale infracțiunilor prevăzute la art.259 din Codul penal
Botnarenco Mihaela, Strîmbeanu Alexandru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percheziţia informatică – procedeu probatoriu pentru descoperirea, identificarea şi strângerea probelor stocate într-un sistem informatic
Buneci Bogdan
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 8 June, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information Interoperability in Defense System
Grecu Mihai1, Datel Vratislav2
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea identificatorului universal la accesarea resurselor informatice (în baza exemplului Academiei de Studii Economice din Moldova)
Sclifos Constantin
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16