Evaluarea online a cunoştinţelor: Aspecte psiho-pedagogice, metodologice şi practice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1445 68
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-15 14:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004+53+37.02 (1)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2130)
Fizică (1275)
Probleme generale de didactică și metodică (772)
SM ISO690:2012
PALADI, Aliona; CROITOR, Ludmila; PALADI, Florentin. Evaluarea online a cunoştinţelor: Aspecte psiho-pedagogice, metodologice şi practice . In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2007, nr. 1-2(17-18), pp. 6-15. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(17-18) / 2007 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Evaluarea online a cunoştinţelor: Aspecte psiho-pedagogice, metodologice şi practice

CZU: 004+53+37.02
Pag. 6-15

Paladi Aliona1, Croitor Ludmila2, Paladi Florentin2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice pentru elaborarea sistemelor de testare a cunoştinţelor într-o manieră modernă şi eficientă. Tematica acestei lucrări este desfăşurată ca fiind parte a următoarelor trei categorii esenţiale: psiho-pedagogică, metodologică şi de implementare sau practică. Totodată, este prezentată o aplicaţie proprie elaborată pentru evaluarea online a cunoştinţelor la fizică. Avantajele principale constau în administrarea sa centralizată prin reţeaua globală Internet şi în universalitatea acestui sistem informatic sau produs soft care poate fi uşor modificat intra- şi interdisciplinar. The article presents an analysis of practical possibilities to use computer-based tools in order to elaborate knowledge testing systems in a modern and efficient way. The topic of this paper is developed as a part of the following three main categories: psychological- educational, methodological and practical. At the same time, a personal application for the online knowledge assessment in the field of physics is presented. The principal advantages consist of its centralized web-based management and in the universality of this software which can be easily modified intra- and interdisciplinary.

Cuvinte-cheie
evaluare, sistem informatic, tehnologii web