IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "psihologie"
Relațiile pedagogiei cu psihologia
Panico Vasile
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-155. Vizualizări-1366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihologice și juridice ale erorilor medicale
Pisarenco Constantin1, Pisarenco Serghei2
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul durerii la pacienții oncologici
Cara Olga
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
Guţu Vladimir, Ţurcanu Carolina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-87. Vizualizări-1258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la asistență psihologică a deținuților
Romanciuc Xenia, Diţa Maria
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele psihologice ale drepturilor omului
Negrea Adelina, Cojocaru Aurelia
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiune în istoria psihologiei: rolul Institutului de Științe ale Educației
Bolboceanu Aglaida
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-1268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordonatele psihologice ale activităţii de urmărire penală în procesul de audiere a bănuitului, învinuitului, inculpatului
Drăgulean Alexandru, Nestor Sergiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știinta și dezvoltarea durabilă
Dragan Gleb
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 2 August, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe noi în Teatrul dramatic rus „A. P. Cehov” din anii’60 ai sec. XX prin prisma spectacolului Prospectul Leningrad
Axionova Nadejda
Arta
Nr. 2(AAV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stream of consciousness in ‘the portrait of a lady’ by Henry James
Colodeeva Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-56. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema erorilor medicale în contextul sindromului burnout.
Pisarenco Constantin1, Pisarenco Serghei2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii psihosociali ai responsabilității medicilor-chirurgi
Bujac Irina, Rusnac Svetlana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de comunicare-bazate pe reflecție, observare, limbaj și acțiune
Mișanovschi Dan
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Matei Iliescu” de Radu Petrescu, roman ce stă sub semnul „Ocheanului întors”
Petrașcu Eugeniu
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihologice și juridice ale erorilor medicale.
Pisarenco Constantin, Pisarenco Serghei
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul durerii la pacienții oncologici
Cara Olga
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul pedagogic al Mitropolitului Gurie Grosu
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre o nouă paradigmă: economia comportamentală
Covaş Lilia1, Grădinaru Andreea2
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 April, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii sociali și psihologici ce tin de responsabilitatea medicilor-chirurgi
Bujac Irina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57