Știinta și dezvoltarea durabilă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
269 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-28 18:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[001.89+504.03]:338 (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (864)
Știința mediului înconjurător (482)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1850)
SM ISO690:2012
DRAGAN, Gleb. Știinta și dezvoltarea durabilă. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 60-63. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Știinta și dezvoltarea durabilă


CZU: [001.89+504.03]:338
Pag. 60-63

Dragan Gleb
 
Academia Româna
 
Disponibil în IBN: 2 august 2018


Rezumat

Dezvoltarea deosebită a tehnologiei duce, inevitabil, la dezvoltarea poluării mediului înconjurător care se bazează pe nerespectarea legilor fundamentale ale termodinamicii. Astfel există posibilitatea de a se recurge la metode ştiinţifice care pot duce la o soluţie care să ne ducă la un mediu mai bun.

Cuvinte-cheie
dezvoltarea durabilă, cercetarea ştiinţifică, psihologie,

cisc