IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "cogniţie"
Strategii metacognitive
Gherghişan Mariana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței profesional-didactice a studenților filologi
Neaga Liliana, Dermenji-Gurgurov Svetlana
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Listening as a cognitive and affective mechanism
Burea Svetlana
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-2031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducere și pertinență
Breahnă Irina
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul cu textul: formarea atitudinii pro-textuale a elevului
Ghicov Adrian
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(72-73) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul creator din perspectiva dezvoltării
Rusu Marinela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma cognitivă în lingvistică: istoricul, problematica şi perspectivele
Gheorghiţă Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-137. Vizualizări-2244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul literar – factor reper în formarea atitudinilor interpretative
Oboroceanu Viorica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta în dezvoltarea creativităţii și capacităţilor cognitiv-logice prin prisma educaţiei formale și nonformale.
Cosumov Marina1, Guţu Emilian2
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metacogniţia – componentă constructivă a competenţei de cunoaştere ştiinţifică
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-67. Vizualizări-1191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea psihologică în procesul de negocieri – rolul și impactul emoțiilor
Troian Vlada1, Cozărescu Mihaela2
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-94. Vizualizări-1097
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of screens on children's cognitive capacity and quality of life
Olteanu-Pascal Dina1, Lupuşor Nadejda12, Rotaru Lilia12, Lupuşor Adrian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12