IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "polysemy"

Componentele unităților polilexicale stabile ce exprimă fenomene din domeniul superstiţiilor

Savin-Zgardan Angela
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Semantic Spectrum of Words: a Lexicographic Approach

Vulpe Ana, Radu Zinaida
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changing the Meaning of Phraseological Units as the Result of Phonetic Influence. Omolexy

Savin Angela
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspects de l’enseignement de la sémantique lexicale

Ceban Tamara
Université Spiru-Haret, Bucharest
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dealing with Syonymy and Polysemy of Terminological Units: Constraints or Freedom?

Bolfosu Andrei
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linguistic and extralinguistic challenges in translation of english footwear terminology into Romanian

Stoianova Inga
Free International University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1(2) / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linguistic and terminological units: word, term, concept

Caterenciuc Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1(1) / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traducerea între transferul complexității și practicile inteligenței artificiale

Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Омонимия vs многозначность в русском языке. Способы отличия для учащихся V –го класса

Procopii Liuba, Mușinschi Tatiana
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eufemizarea cuvântului „diavol” în limba română
Ivanov Constantin
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 May, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la inovaţiile lexicale şi dezambiguizarea lor semantică prin expansiune contextuală (abordare epistemologico-lexicografică)
Păcuraru Vera
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The polysemy of legal terms

Baghici Nicoleta
"Alecu Russo" State University of Balti
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(243) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traducerea termenilor polisemantici din domeniul învățământului superior

Solovei Victoria
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сопоставительный анализ глаголов движения в русском и английском языках: семантика, сочетаемость, функционирование

Sirota Elena
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta traducerii și inteligența artificială

Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerations sur la polysemie des unites syntaxiques en français: approches didactiques

Moraru Lidia
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul simbolului somatic frazeologic în exprimarea emoției prin prisma semioticii gestuale

Bantea Maria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polisemia – sursă importantă de îmbogăţire a lexicului

Babin-Rusu Tatiana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semantic and pragmatic dimensions of rendering renewable energy terminology from english and romanian
Şaganean Gabriela
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea expresivă a jocurilor de cuvinte în limba română

Baciu Olga, Stratan Natalia
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25