IBN
Închide
Păcuraru Vera
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2016 - 1

Consideraţii privind lexicografia informatizată: de la tradiţii la inovaţii şi perspective
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Inovaţiile lexico-semantice: probleme de identificare din perspectivă lexicografică
Păcuraru Vera12
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polisemia şi dezambiguizarea unor unităţi recente ale vocabularului românesc din perspectiva dinamicii semantice actuale. Considerări şi reconsiderări în contextul informati zării lexicografiei
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Vasile BAHNARU – arheolog şi custode al limbii române
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Cu privire la inovaţiile lexicale şi dezambiguizarea lor semantică prin expansiune contextuală (abordare epistemologico-lexicografică)
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Către o tipologie a calificării ca fenomen al limbajului verbal (studiu epistemologic interdisciplinar)
Păcuraru Vera1 , Josan Elena2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagieri. Gheorghe Popa – un spirit academic viguros şi prolific
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefaţă
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silviu Berejan – o personalitate fascinantă a ştiinţei şi culturii naţionale (1927-2007)
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Marginalia la Dicţionar francez -român, român-francez
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii metalexicografice la apariţia unei lucrări lexicografice inedite: dicţionar universal ilustrat al limbii române (în 12 vol.)
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

Aspecte pragmatice ale polisemizării semnelor lexicale
Păcuraru Vera
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind dezambiguzarea semnelor lexicale polisemantice prin prisma interacţiunii semanticii cu pragmatic
Păcuraru Vera
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lilia RĂCIULA, Variabilitatea diafazică în cadrul unor serii stilistico-istorice, Chişinău: Editura „Bons Offices” SRL, 2010. 190 p.
Păcuraru Vera
Universitatea de Stat din Moldova
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semasiologia între tradiţie şi inovaţie
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul lexicografic al semnelor lexicale polisemantice din dublă nperspectivă cognitiv-referenţială ca modalitate a dezambiguizării lor semantice
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vers une typologie de la qualification comme subjectivité dans le langage. Eude epistemologique
Josan Elena , Păcuraru Vera
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(40) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Motivaţia etimologică şi cea referenţial-pragmatică a semnelor lexicale
Bahnaru Vasile1 , Păcuraru Vera2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(151-152) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 15 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

La construction de sens et la désambiguïsation sémantique du signe lexical
Păcuraru Vera
Moldova State University
La Francopolyphonie
Nr. 2(2) / 2007 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La contextualisation comme operation lexicographique interpretative de desambiguisation semantique des signes lexicaux
Păcuraru Vera
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un cas particulier d’articulation referentielle du sens – La „Reference Divisee” – Et la desambiguïsation semantique du signe lexical
Păcuraru Vera
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Consideraţii privind suportul morfosintactic al lexicalizării
Păcuraru Vera
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22