Consideraţii privind lexicografia informatizată: de la tradiţii la inovaţii şi perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
292 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-04 11:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'322'373:004 (1)
Lingvistică. Limbi (1826)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1382)
SM ISO690:2012
PĂCURARU, Vera. Consideraţii privind lexicografia informatizată: de la tradiţii la inovaţii şi perspective. In: Philologia. 2016, nr. 1-2(283-284), pp. 121-130. ISSN 0236-3119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 0236-3119

Consideraţii privind lexicografia informatizată: de la tradiţii la inovaţii şi perspective

CZU: 81'322'373:004
Pag. 121-130

Păcuraru Vera
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2016


Rezumat

The article tries to validate the thesis that the lexicographical new techniques, which in the description of the language’s words relies mainly on the interface and the lexicographical hypertext, will allow undoubtedly the subtilization of the lexicographical treatment of lexical units and the amplification of the spectrum of information relating to their nature and their semiotic, linguistic and functional peculiarities. These new techniques will also assure the elimination of the multitude of annoying inaccuracies and inconsistencies that still persist in the presentation of the lexical units in the printed traditional dictionaries.

Cuvinte-cheie
computerized lexicography, lexicographical corpus, corpora of texts in and for Romanian language, linguistic resources for the Romanian language, printed dictionary, dictionary in electronic version, lexicographical hypertext, semantic beaconing,

interface