IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "cognition"
Strategii metacognitive
Gherghişan Mariana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Познавательная деятельность и учебно-познавательные стратегии в процессе обучения
Vasilcov Maia
Комратский педагогический колледж имени Михаила Чакира
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței profesional-didactice a studenților filologi
Neaga Liliana, Dermenji-Gurgurov Svetlana
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching by principles
Burea-Titica Svetlana
Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examining pandemic persuasive discourse across english and romanian cultures
Grama Stella
Moldova State University
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea terapiei aba asupra comportamentului la copiii cu autism infantil
Dolinschii Amalia1, Hadjiu Svetlana12, Revenco Ninel21, Călcîi Cornelia12
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-69. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of JNJ-39393406 a positive allosteric nicotine modulator on mood and cognition in patients with unipolar depression: A double-blind, add-on, placebo-controlled trial
Davidson Michael D.1, Levi Linda2, Park Jinyoung3, Nastas Igor4, Ford Lisa M. 5, Rassnick Stefanie5, Canuso Carla M.5, Davis John M.M.6, Weiser Mark27
1 University of Nicosia Medical School, Engomi,
3 University of North Carolina,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Janssen Research and Development, Raritan,
7 Tel-Aviv University
European Neuropsychopharmacology
Nr. 51 / 2021 / ISSN 0924-977X /ISSNe 1873-7862
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение проблем взаимодействия науки и религии в вузовском курсе философии (на примере творчества Русских Религиозных Мыслителей)
Belkin Alexey1, Gutsu V.2, Kontorovich S.1
1 N. P. Ogarev's Mordovia State University,
2 Institute of International Relations of Moldova
Integration of Education
Nr. 1(20) / 2016 / ISSN 1991-9468 /ISSNe 2308-1058
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiune între personalitate și cogniție la școlarul mic cu dizabilitate de auz
Ciobanu Adriana, Apostol Elena
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychosocial interventions for the diminushing of the incidence of aggresive driving: a self-regulation and awareness approach
Haidu Felicia-Aurica
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 34 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risky driving behavior: importance of psychosocial intervention programs in reducing dangerous behavior on the road
Haidu Felicia-Aurica
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 33 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методологічні засади теорії інформаційних відносин у прикордонній сфері
Kuşnir Irina
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ)
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modifications of the intelligence quotient during psychotic and post psychotic period in men with schizophrenia
Oprea Valentin, Ojog-Scripnic Ecaterina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Mental health in this challenging world
Edition I. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перцептивно-образное представление лингвокультурного типажа юродивый
Dolgov Veaceslav
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2. 2014. Комрат. .
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIC - strategie interactivă în formarea atitudinilor interpretative
Oboroceanu Viorica
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A break-through in TELSP methodology: translation syllabus
Mychaylenko Valery
Bukovina State University of Finance and Economics, Chernivtsi
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerceterea istorică ca instrument axiologic și metacognitiv la lecția de istorie
Bodareu-Cereteu Galina
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Low-dose anticholinergic therapy causes cognitive impairment in Parkinson’s disease patients
Gavriliuc Olga1, Andrușca Alexandru2, Popil Lilian2, Gavriliuc Mihail2
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducere și pertinență
Breahnă Irina
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pharmacological aspects of methylphenidate usage
Ciuhrii Adriana, Costin Vlad
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36