IBN
Închide
Oprea Valentin Nicolae
Cuvinte-cheie (2): alcoholic psychosis (1), Venlaxor (Venlafaxinum) (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Perspectivele și optimizarea formelor farmaceutice semisolide în farmacoterapia pediatrică
Guranda Diana, Polişciuc Tamara, Solonari Rodica, Ciobanu Cristina, Oprea Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială Congresul Naţional de Farmacie
Ediția a XVII-a. 2018. București, România. ISSN 2537-2823.
Disponibil online 18 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Biological and phytochemical study of some new cultivars of blackberry, multiplied by biotechnology in vitro
Calalb Tatiana1, Chiorchina Nina2, Lozinschii Mariana2, Oprea Valentin1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Strategii farmacologice şi de reabilitare a stărilor de defect psihic în schizofrenie
Boronin Larisa, Nastas Igor, Nichiforova Natalia, Nacu Anatolie, Revenco Mircea, Oprea Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Ierarhia factorilor de risc ce favorizează utuluzarea substanţelor psihoactive
Revenco Mircea, Condratiuc Svetlana, Spinei Larisa, Nacu Anatolie, Oprea Valentin, Deliv Inga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice şi evolutive ale tulburărilor afective în cadrul afecţiunilor maligne hematologice
Lopuşanscaia Marina, Oprea Valentin, Chelea Iurie, Nicolaescu Dorina, Hotineanu Zinaida
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Factorii de risc ce contribuie la provocarea elevilor spre consumarea substanţelor psihoactive
Condratiuc Svetlana, Revenco Mircea, Spinei Larisa, Nacu Anatolie, Oprea Valentin, Deliv Inga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Венлаксор в лечении аффективных расстройств у больных хроническим алкоголизмом, перенесших алкогольные психозы
Oprea Valentin, Grecu Lilia
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Curierul Medical
Nr. 6(312) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Particularităţile gender a factorilor de risc ce conduc la consumul primar de substanţe psihoactive de către adolescenţi în Republica Moldova
Condratiuc Svetlana, Revenco Mircea, Spinei Larisa, Nacu Anatolie, Oprea Valentin, Deliv Inga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilaxia drogdependenţei la adolescenţi
Revenco Mircea, Deliv Inga, Coşciug Ion, Oprea Valentin, Condratiuc Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9