IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "personaj"
Poetica romanului in secolul al XXI-lea. O privire asupra romanului Ştefan cel Mare. Intoarcerea de Valeriu Ţurcanu
Nechifor Ruxandra
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„(Mono)dramele unor necunoscute” de la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău
Khalil-Butucioc Dorina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul copilului-elev: profil real și ficțional
Popa Viorica
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura discursului în teatrul lui Ion Druţă: „Căderea Romei”
Ghilaş Ana
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-1150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анимационный персонаж: проблемы типологии
Krivulea Natalia
Институт культурного наследия АНМ
Arta
Nr. 2(AAV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 February, 2014. Descarcări-37. Vizualizări-1366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности характера подростков, занимающихся танцами
Antoci Diana1, Semionova Oxana2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Теоретический лицей им. Михая Витязул
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii de predare-învăţare-evaluare a basmului în gimnaziu
Plămădeală Larisa, Slavenschi Emilia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-88. Vizualizări-1007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul din romanele interbelice – modalități de caracterizare psihologică
Șevcenco (Cebotari) Diana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terrifying Projections of Soviet Childhood
Botnari Lia12
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducătorul în literatură
Ciocoi Tatiana
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 9 / 2022 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 1 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La solitudine ontologica del personaggio pirandelliano
Duţă Florica
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alecturile în romanul Doamna Bovary de Flaubert, bovarismul si exodul tinerilor moldoveni
Chiperi Grigore
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The System of Images in Ivan Goncharov's Novel "Oblomov"
Brajuc Vladimir
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Artistic Structure of Oblomov's Image
Brajuc Vladimir
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(10) / 2018 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the problem of oblomov’s image interpretation
Brajuc Vladimir
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(10) / 2018 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Reflective Hero in Russian Literature and Soviet Cinema (from Onegin and Oblomov to Zilov)
Brajuc Vladimir
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elements of the Pagan Code in the Poetics of Guzel Yakhina‟s Novel ”Zuleikha Opens her Eyes”
Dolgov Veaceslav
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronotopul orașului Chișinău în raport cu apariția și evoluția personajelor în proza românească
Cotorcea Silvia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de predare/învățare a operei lui George Meniuc în ciclul gimnazial/liceal
Golovatiuc Elena1, Taburceanu Polina2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O istorie poetică a Basarabiei
Corcinschi Nina
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57