IBN
Închide
Chiperi Grigore
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Despre epistemologia și ontologia teoriei postmodernismului
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pronumele de întărire: planurile istoric-gramatical, discursiv și didactic
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Argument întru teoria comunicării în educație
Câșlari Mihaela , Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea din mâna lui Hamlet sau schiţe pentru o istorie literară
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronotopul în romanele lui Marin Preda și Ion Druță
Postovic Alexandrina , Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre sintagmă, grup de cuvinte și funcție sintactică
Buza Ana , Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

„Pasărea din noi” de Victor Dumbrăveanu: între ficţiune şi document epistolar
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alecturile în romanul Doamna Bovary de Flaubert, bovarismul si exodul tinerilor moldoveni
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din C. spre Ch
Chiperi Grigore12
1 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova,
2 Uniunea Scriitorilor din România
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul lui Naghib Mahfuz – între universal și particular
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Relaţia dintre motto şi opera literară
Cojocari Victoria , Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile sintactice ale pronumelor relative
Ureche Gabriela , Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Modele intertextuale în poezia română (cu aspecte didactice)
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Artele poetice în poezia lui Andrei Ţurcanu
Chiperi Grigore
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Alexandru Burlacu şi critica varfurilor literaturii din Basarabia
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Vasile Romanciuc între spiritul modern şi angajarea tradiţiei
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Formarea identităţii critico-literare în cadrul generaţiei optzeciste basarabene (eşecul unei polemici)
Chiperi Grigore
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi şi generaţia poetică optzecistă
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trenare tematică (şi stilistică) în poezia română basarabeană a anilor ’80 şi lansarea unei noi promoţii literare
Chiperi Grigore
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

De la eul arhetipal la pletora de euri
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27