IBN
Închide
Brajuc Vladimir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD
eLibrary

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 2. Cărţi publicate peste hotare
  • 2.1.Monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2018 - 1

Пост-нео-акмеизм в творчестве М. Щербакова
Полищук Павел , Бражук Владимир
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 13. 2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

The Reflective Hero in Russian Literature and Soviet Cinema (from Onegin and Oblomov to Zilov)
Brajuc Vladimir
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Содержательная форма стихотворения Беллы Ахмадулиной «По улице моей который год…» (раскрытие термина теории литературы на практическом занятии в вузе)
Бражук Владимир
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 25 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я, право, лени сын! (Мотивы лени и покоя в лирике А. Пушкина)
Бражук Владимир
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Пушкин и современностьНаучно-методическая конференция посвященная 30-летнему юбилею ТЛ им. А. С. Пушкина и Республиканскому пушкинскому форуму
2016. Бельцы. ISBN 978-9975-50-180-4.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Oбразно-символическая система романа И. А. Гончарова «Oбломов»
Brajuc Vladimir
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Iași, 2014 / ISBN 978-606-13-1896-4
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ поэтического текста в старших классах лицея (на материале лирики А. С. Пушкина и Н. М. Языкова)
Бражук Владимир
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Мотивы "Лени" и "Покоя" в творчестве А.С. Пушкина и И.А. Гончарова
Бражук Владимир
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 6(16) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Женские персонажи в романе И.А. Гончарова «Обломов» и их роль в раскрытии образа главного героя
Бражук Владимир
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема художественного образа в романе И.А. Гончарова «Обломов»
Бражук Владимир
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Обдомов и Штольц – два мировосприятия
Бражук Владимир
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Анализ художественного текста в студенческой аудитории (На материале романа И.А. Гончарова «Обломов»)
Бражук Владимир
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11