IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru indicele czu "37.016:91"

Construirea unor activități de învățare pentru formarea competențelor specifice elevilor liceeni

CZU : 37.016:91+373.5
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea STEM în procesul de studiere a geografiei

CZU : 37.016:91
,
Legea şi Viaţa
Nr. 3/3(267) / 2014 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competențelor specifice geografiei prin prisma transdisciplinarității

CZU : 37.016:91+001.2
Legea şi Viaţa
Nr. 1/3(265) / 2014 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de cercetare întrebuințate în predarea geografiei

CZU : 37.016:91+001.891.3
,
Legea şi Viaţa
Nr. 1/3(265) / 2014 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul patrimoniului natural și cultural reflectat în manualele de geografie din învățământul gimnazial

CZU : 37.016:91:502.72
Mediul Ambiant
Nr. 1(67) / 2013 / ISSN 1810-9551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Learning geography in the classroom or to distastance?

CZU : 37.016:91
,
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea descrierilor literare ale peisajelor naturale în predarea și învățarea de calitate a geografiei

CZU : 37.016:911
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii privind formarea şi dezvoltarea culturii geografice – parte componentă a culturii generale umane

CZU : 37.016:91
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul -metoda alternativă de evaluare în cadrul orelor de geografie
CZU : 37.016:91
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul lucrărilor practice și de laborator în eficientizarea procesului educativ-instructiv la geografie

CZU : 37.016:91
,
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predarea integrată – un progres al învățării la Geografie.

CZU : 37.016:91
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11