IBN
Închide
Dumitrașcu Doina Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2023 - 6

Aspects of developing the geographical environment research/investigation attitude in high-school students
Dumitrașcu Doina Maria
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
International Congress„Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship“
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-831-2.
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextualitatea competenței de cercetare/investigare ca putere adaptivă în situații educative semnificative
Dumitrașcu Doina Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţei de cercetare/ investigare prin metoda crochiului geografic
Bocancea Viorel , Dumitrașcu Doina Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(78) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței de cercetare/investigare în opinia profesorilor de Geografie
Dumitrașcu Doina Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul conceptual de dezvoltare a competenței de cercetare/investigare la liceeni la disciplina Geografie
Dumitrașcu Doina Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea competenței de cercetare/investigare la liceeni la disciplina geografie în baza modelului modular de instruire
Dumitrașcu Doina Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Competența de elaborare a unui demers investigativ la disciplina geografie din perspectiva educației intelectuale
Dumitrașcu Doina Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța dezvoltării gândirii spațiale geografice la liceeni în cadrul competenței de investigare
Dumitrașcu Doina Maria12
1 Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău,
2 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța utilizării hărții geografice în dezvoltarea abilităților de investigare la disciplina geografie
Dumitrașcu Doina Maria
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Abordări metodologice ale dezvoltării competenței de investigare geografică la liceeni în contextul științelor pământului
Dumitrașcu Doina Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale competenței de investigare și ale termenilor conecși
Dumitrașcu Doina Maria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul teleologic al competenței de investigare - provocare a educației prin geografie
Dumitrașcu Doina Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de a investiga la Geografie între ”Savoir agir” și ”Agir”
Dumitrașcu Doina Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţei de investigare geografică în ciclul liceal – condiţie sine qua non a atigerii autonomiei învăţării pe tot parcursul vieţii
Dumitrașcu Doina Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței de investigare prin intermediul proiectelor educaționale
Dumitrașcu Doina Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea spațială geografică, expresie a gândirii științifice – abilitate a competenței de investigare
Dumitrașcu Doina Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările dezvoltării emoționale ale nativilor și imigranților digitali, parteneri în procesul de dezvoltare a competenței de investigare geografică a orizontului local
Dumitrașcu Doina Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volunteered geographic information impetus pentru dezvoltarea competenței de investigare geografică la liceeni
Dumitrașcu Doina Maria12
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Mediul virtual personal de învățare – factor favorizant al dezvoltării competenței de investigare la disciplina geografie
Dumitrașcu Doina Maria12
1 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19