IBN
    

    
  


    
Închide
Moşanu Elena Vasile
Afiliat la Institutul de Ecologie şi Geografie

2019 - 6

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din ocolul sivic Hârjauca.

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Moşanu Elena, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu, Goreacioc Tatiana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The trophical state of lakes from the Dniester river basin

Moşanu Elena, Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 182-182.
Disponibil online 11 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Index of ammonia ions nitrification in Bac river water

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Moşanu Elena, Lozan Raisa, Goreacioc Tatiana, Ţurcan Sergiu
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 190-190.
Disponibil online 11 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea resurselor de apa din satul Pogânesti raionul Hâncesti (studiu de caz)

Moşanu Elena, Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Beiu Marina
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 193-202.
Disponibil online 17 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Index of ammonia ions nitrification in laces water

Sandu Maria, Moşanu Elena, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Goreacioc Tatiana, Ţurcan Sergiu
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community:The National Conference with International Participation
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 169-170.
Disponibil online 12 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Starea ecologică a componentelor de mediu în ANPS din raioanele Strășeni și Ialoveni

Tărîţă Anatolie, Liogchii Nina, Sandu Maria, Lozan Raisa, Moşanu Elena
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 87-91.
Disponibil online 28 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul surselor de poluare a aerului atmosferic în contextul acidifierii ecosistemelor

Brega Vladimir, Tărîţă Anatolie, Liogchii Nina, Lozan Raisa, Moşanu Elena
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 229-234.
Disponibil online 28 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilitatea unor ioni ai metalelor grele la interfaţa apă – sediment

Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Sandu Maria, Braşoveanu Valeriu, Moşanu Elena
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. Centrul editorial UASM. 492-497.
Disponibil online 10 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicele de poluare a apelor subterane cu nitraţi: izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Gladchi Viorica, Duca Gheorghe, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10