IBN
    

    
  


    
Închide
Moşanu Elena Vasile
Afiliat la Institutul de Ecologie şi Geografie

2020 - 1

Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi

Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Moşanu Elena, Cozari Tudor, Lozan Raisa
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 143-154.
Disponibil online 17 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu, Goreacioc Tatiana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The trophical state of lakes from the Dniester river basin

Moşanu Elena, Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 182-182.
Disponibil online 11 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Index of ammonia ions nitrification in Bac river water

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Moşanu Elena, Lozan Raisa, Goreacioc Tatiana, Ţurcan Sergiu
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 190-190.
Disponibil online 11 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Index of ammonia ions nitrification in laces water

Sandu Maria, Moşanu Elena, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Goreacioc Tatiana, Ţurcan Sergiu
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 169-170.
Disponibil online 12 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea ecologică a apei râului Bâc, zonă adiacentă ariilor naturale protejate de stat.

Sandu Maria, Moşanu Elena, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Goreacioc Tatiana, Ţurcan Sergiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din râul Prut şi afluenţii lui de stânga.

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu, Goreacioc Tatiana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea resurselor de apa din satul Pogânesti raionul Hâncesti (studiu de caz)

Moşanu Elena, Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Beiu Marina
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 193-202.
Disponibil online 17 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din ocolul sivic Hârjauca.

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Moşanu Elena, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Indicele de poluare a apelor subterane cu nitraţi: izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Gladchi Viorica, Duca Gheorghe, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilitatea unor ioni ai metalelor grele la interfaţa apă – sediment

Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Sandu Maria, Braşoveanu Valeriu, Moşanu Elena
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. Centrul editorial UASM. 492-497.
Disponibil online 10 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul surselor de poluare a aerului atmosferic în contextul acidifierii ecosistemelor

Brega Vladimir, Tărîţă Anatolie, Liogchii Nina, Lozan Raisa, Moşanu Elena
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 229-234.
Disponibil online 28 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea ecologică a componentelor de mediu în ANPS din raioanele Strășeni și Ialoveni

Tărîţă Anatolie, Liogchii Nina, Sandu Maria, Lozan Raisa, Moşanu Elena
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 87-91.
Disponibil online 28 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studierea modificărilor antropice suferite de apele de suprafață și subterane din satul Pogănești, raionul Hâncești

Moşanu Elena, Beiu Marina, Melentiev Eugenia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 109-113.
Disponibil online 19 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Determination of nitrate in water in the presence of NO2-, SiO32-, NH4+, urea and surface active substances

Sandu Maria, Lupaşcu Tudor, Tărîţă Anatolie, Ţurcan Sergiu, Moşanu Elena
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. . 132-132.
Disponibil online 22 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15