Conţinutul amoniacului neionizat în apele zonelor Ramsar din Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
285 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-19 11:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
543.272.35+574.5(478) (1)
Metode chimice de analiză (27)
Ecologie generală şi biodiversitate (668)
SM ISO690:2012
SANDU, Maria, TĂRÎŢĂ, Anatolie, COZARI, Tudor, MOŞANU, Elena, LOZAN, Raisa. Conţinutul amoniacului neionizat în apele zonelor Ramsar din Republica Moldova. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, Ed. 8, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 8, Vol.2, pp. 60-66. ISBN 978-9975-76-328-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
8, Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Conţinutul amoniacului neionizat în apele zonelor Ramsar din Republica Moldova

CZU: 543.272.35+574.5(478)

Pag. 60-66

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Cozari Tudor, Moşanu Elena, Lozan Raisa
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Proiect:
11.817.08.05A Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo-şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării managementului resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative
15.817.02.21A Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE
 
Disponibil în IBN: 20 aprilie 2021


Rezumat

În Republica Moldova sunt 3 Zone Umede Ramsar: ,,Lacurile Prutului de Josˮ, „Nistrul Inferiorˮ şi „Unguri-Holoşniţaˮ. Studiul conţinutului amoniacului în apele din Zonele de Importanță Internațională Ramsar reiese din Hotărârea Guvernului nr. 802 din 9.10.2013, ce prevede că pentru apele salmonicole şi ciprinicole se aplică conţinutul amoniacului neionizat de 0,005-0,025 mg/dm3. Concentraţia NH3 calculat în apa ZU ,,Nistrul Inferiorˮ şi ZU „Unguri-Holoşniţaˮ la temperatura apei de 15°C a fost la limită (0,0243-0,0297 mg/dm3), iar în apa lacului Beleu, s. Slobozia Mare (ZU ,,Lacurile Prutului de Josˮ), a fost de 0,0041-0,0486 mg/dm3, în lacul Manta de 0,0066-0,0306 mg/dm3 cu depăşiri ale valorii întreţinerii vieţii piscicole.

In the Republic of Moldova there are 3 Ramsar Wetlands: ,,Lower Prut Lakesˮ, „Lower Dniesterˮ and „Unguri-Holosnitaˮ. The study of ammonia in Ramsar Areas waters results from the Government Decision no. 802 of 09.10.2013, which stipulates that for salmonic and cyprinic waters is applied the content of ammonia of 0,005-0,025 mg/dm3. The NH3 concentration calculated in the water of „Lower Dniesterˮ and „Unguri-Holosnitaˮ wetlands at the temperature of 15°C was at the limit (0,0243-0,0297 mg/dm3) and in Beleu Lake, Slobozia Mare village („Lower Prut Lakesˮ wetland), it was 0,0041-0,0486 mg/dm3, in Manta Lake – of 0,0066-0,0306 mg/dm3 with exceedances of the fish life maintenance value.

Cuvinte-cheie
zonă umedă, ecosistem, dezvoltare durabilă, climat global, metale grele, amoniac.,

wetland, ecosystem, sustainable development, global climate, heavy metals, Ammonia