IBN
Închide
Lungu Marina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 4

II. Istoricul cercetărilor privind solurile forestiere virgine și arabile din zona de silvostepă a Republicii Moldova
Cerbari Valerian , Leah Tamara , Lungu Marina
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Griziomurile (solurile cenușii) și bruneziomurile (solurile brune) virgine și arabile din silvostepa Republicii Moldova
Chişinău: Editura „Lexon-Prim”, 2021. ISBN 978-9975-3502-8-0..
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Bruneziomurile din Moldova Centrală
Cerbari Valerian , Leah Tamara , Alexeev Vasile , Varlamov Eugen , Burghelea Aureliu , Lungu Marina
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Griziomurile (solurile cenușii) și bruneziomurile (solurile brune) virgine și arabile din silvostepa Republicii Moldova
Chişinău: Editura „Lexon-Prim”, 2021. ISBN 978-9975-3502-8-0..
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici din Republica Moldova.
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Lungu Marina2 , Mosanu Elena1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Agenția de Mediu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Modificarea însuşirilor fizice şi chimice ale bruneziomurilor de pe colinile periferice a codrilor în rezultatul schimbării fazelor de pedogeneză
Cerbari Valerian , Lungu Marina , Alexeev Vasile , Burghelea Aureliu , Leah Tamara , Stahi Marcela
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Griziomurile (solurile cenușii) și bruneziomurile (solurile brune) virgine și arabile din silvostepa Republicii Moldova
Chişinău: Editura „Lexon-Prim”, 2021. ISBN 978-9975-3502-8-0..
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Soil aggregates distribution qualitative analysis of the arable chernozems agrogenic layer in the area between Prut and Dniester rivers
Jigău Gheorghe1 , Jigău Cristian1 , Turchin Boris1 , Plăcintă Nina1 , Stadnic Angela1 , Borș Natalia1 , Lungu Marina2
1 Moldova State University,
2 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 39. 2019. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Rebuilding soil carbon in degraded steppe soils of Eastern Europe: The importance of windbreaks and improved cropland management
Wiesmeier Martin12 , Lungu Marina3 , Cerbari Valerian3 , Boincean Boris4 , Hubner Rico2 , Kogel-Knabner Ingrid2
1 Institute for Organic Farming, Soil and Resource Management,
2 Technical University Munich,
3 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
4 Selectia Research Institute of Field Crops
Land Degradation and Development
Vol. 29, / 2018 / ISSN 1085-3278
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Genesis and evolution of forest and arable soils from Codri area formed under deciduous forest vegetation
Cerbari Valerian , Lungu Marina , Stahi Marcela
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Scientific Papers. Series A. Agronomy
Nr. 1(60) / 2017 / ISSN 2285-5785 / ISSNe 2285-5807
Disponibil online 14 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile genetice ale solurilor virgine și arabile formate sub vegetația de pădure din partea colinară a codrulor Moldovei
Cerbari Valerian , Lungu Marina , Stahi Marcela
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-931-5..
Disponibil online 24 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesele de degradare a cernoziomurilor tipice și consecințele lor
Ciolacu Tatiana , Lungu Marina
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soil microbial biomass content into leached chernozem structural aggregates in different lands management systems
Lungu Marina , Senicovscaia Irina , Ciolacu Tatiana
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Scientific Papers. Series A. Agronomy
Nr. 1(60) / 2017 / ISSN 2285-5785 / ISSNe 2285-5807
Disponibil online 14 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Exemplu de utilizare a tehnicilor SIG în managementul deşeurilor animaliere
Ciolacu Eugen1 , Ciolacu Tatiana2 , Lungu Marina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normal – Anormal, în contextul fenomenelor sociale actuale
Mohammadifard Gholamali , Lungu Marina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea antropică a solurilor cenuşii de pădure în Zona de Centru a Moldovei
Lungu Marina
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Remediation of degraded arable steppe soils in Moldova using vetch as green manure
Wiesmeier Martin1 , Lungu Marina2 , Hubner Rico1 , Cerbari Valerian2
1 Technical University Munich,
2 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Solid Earth
Vol. 6, / 2015 / ISSN 1869-9510 / ISSNe 1869-9529
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Hairy Vetch and Common Vetch for Soil Improvement and Conservative Tillage Establishment in the Republic of Moldova
Ciolacu Tatiana , Lungu Marina
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
ProEnvironment Journal of Documentation, Research and Professional Training
Nr. 6 / 2013 / ISSN 1844-6698 / ISSNe 2066-1363
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solurile cenuşii de pădure încadrate în circuitul agricol în zona codrilor moldovei
Lungu Marina
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16