Capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici din Republica Moldova.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
344 16
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-04 11:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.51:504.5 (10)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (627)
Știința mediului înconjurător (892)
SM ISO690:2012
SANDU, Maria, TARITA, Anatol, LUNGU, Marina, MOSANU, Elena. Capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici din Republica Moldova.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2021, nr. 1(343), pp. 126-133. ISSN 1857-064X. DOI: https://doi.org/10.52388/1857-064X.2021.1.17
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X

Capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici din Republica Moldova.

Self-purification capacity of small rivers water from the Republic of Moldova.

Cпособность к самоочищению воды малых рек Республики Молдова

DOI: https://doi.org/10.52388/1857-064X.2021.1.17
CZU: 502.51:504.5

Pag. 126-133

Sandu Maria1, Tarita Anatol1, Lungu Marina2, Mosanu Elena1
 
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Agenția de Mediu
 
Disponibil în IBN: 25 ianuarie 2022


Rezumat

În studiu este evaluată capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici prin raportul CBO5/CCO-Cr. În bazinul fl. Nistru ape cu valoarea capacității de autoepurare <0,2 au fost evidențiate în 44%, între 0,2-0,4 - 50%, iar cu valoare >0,4 în 6% din surse. În bazinul r. Prut cu CA între 0,2-0,4 s-au evidențiat 71,5% de probe, cu valoarea >0,4 a fost apa în 28,5% din surse. În bazinul Dunărea-Marea Neagră cu CA <0,1 au fost 39% din probe, cu CA 0,1-0,2 în 42% din surse, iar cu valoarea 0,2-0,4 în 15% din surse și >0,4 fiind într-o singură sursă (3%).

In the study is evaluate the self-purification capacity of small river waters through the CBO5 / CCO-Cr ratio. In the Dniester river basin waters with the value of selfpurification capacity <0,2 were highlighted in 44%, between 0,2-0,4 - 50%, and with a value > 0,4 in only 6% of sources. In the Prut river basin with CA between 0,2-0,4 were highlighted 71,5% of samples, and with the value >0,4 was water in 28,5% of sources. In the Danube-Black Sea basin with CA <0,1 there were 39% of samples, with CA 0,10,2 in 42% of sources, with the value 0,2-0,4 in 15% of sources and >0,4 being in a single source (3%).

В исследовании оценивается способность воды малых рек к самоочищению по соотношению CBO5 / CCO-Cr. В водах бассейна Днестра со значением самоочищающей способности <0,2 выделялись в 44%, между 0,2-0,4 - 50% и со значением > 0,4 только в 6% источников. В бассейне реки Прут с СА между 0,20,4 выделено 71,5% проб, а при значении >0,4 вода в 28,5% источников. В Дунайско-Черноморском бассейне с CA <0,1 было 39% проб, с CA 0,1-0,2 в 42% источников, со значением 0,2-0,4 в 15% источников и с >0,4 в одном источнике (3%).

Cuvinte-cheie
Consumul biochimic de oxigen, consumul chimic de oxigen, capacitatea de autoepurare, starea ecologică,

biochemical oxygen consumption, chemical oxygen consumption, selfpurification capacity, ecological status,

Биохимическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода, способность к самоочищению, экологическое состояние