IBN
Închide
Creciun Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18

2023 - 1

Centralitatea utilizatorului serviciului justiției prin prisma comunicării judiciare
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
Volum 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Care, totuși, este miza călătoriei spre bună guvernare în justiție?
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changing the mentality is not a mission of the university
Creciun Natalia
Moldova State University
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Debirocratizarea segmentului comunicaţional în justiţie prin încurajarea spiritului asociativ al judecătorilor
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(61) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica teoriei dreptului într-o lume tehnologizată
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-88-3.
Disponibil online 1 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human based approach to innovation in the justice sector
Creciun Natalia
Moldova State University
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Cât de independentă este oare faza incipientă a procedurii disciplinare în privința procurorilor în Republica Moldova?
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cât de vizibilă și cât de sonoră ar trebui să fie inspecția judiciară în condițiile unei justiții transparente?
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii de evaluare a calității și eficienței activității inspecției judiciare
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalizarea cercetării juridice: metode de cunoaştere, atitudine. reflecţii subiective
Creciun Natalia
Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of court presidents and of the judicial inspection body in strengthening the performance of the judiciary. Functional interactions for achieving a common goal
Ţurcanu Radu1 , Creciun Natalia2
1 Chisinau Court,
2 Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Confidentiality and transparency in the judicial inspection works. the case of the Republic of Moldova
Creciun Natalia
Moldova State University
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteria for evaluating quality and efficiency of the judicial inspection activity
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.1, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La protection juridique des juges poursuivis penalement par des mecanismes d’autogouvernement judiciaire
Creciun Natalia
Université d’Etat de Moldavie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(52) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 May, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional legal culture and legal consciousness – premises of the efficiency and credibility of the judicial inspection body
Creciun Natalia
Moldova State University
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-2888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Should the judicial inspection body care about judicial corruption? The cases of Moldova and Romania
Negru Andrei , Creciun Natalia
Moldova State University
Cogito
Vol. 12, / 2020 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Excluderea dreptului judecătorilor în funcție de a accede în Inspecția Judiciară – mijloc de soluționare a conflictelor de interese sau subminarea esenței autoadministrării judecătorești
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particular forms of evaluation and assessment of judges: between exigency of a  consolidated justice and violation of justice independence
Creciun Natalia
Moldova State University
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verificarea sesizării și cercetarea disciplinară în contextul răspunderii disciplinare a judecătorilor
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Modul de apreciere a categoriilor de adresări examinate de inspecția judiciară
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(44) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii asupra modului de reorganizare a inspecției judiciare expus în actualele proiecte de acte normative
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea funcției de control a inspecției judiciare
Negru Andrei , Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inspecției judiciare în apărarea reputației profesionale a judecătorilor și a imaginii justiției
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inspecției judiciare în responsabilizarea președinților instanțelor de judecată
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Examinarea de către Inspecția Judiciară a petițiilor și sesizărilor (Aspecte comune și distinctive)
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordări normativ-juridice privind  instituţia inspecţiei judiciare
Creciun Natalia
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2, R, SJ. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire generală asupra instituției inspecției judiciare. Aspecte comparative
Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27