Criterii de evaluare a calității și eficienței activității inspecției judiciare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
112 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-17 20:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.97/.99:35.072.6 (2)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (653)
Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară (1921)
SM ISO690:2012
CRECIUN, Natalia. Criterii de evaluare a calității și eficienței activității inspecției judiciare. In: Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova. 1 mai 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Artpoligraf SRL, 2021, pp. 126-157. ISBN 978-9975-3498-3-3..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova 2021
Conferința "Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 1 mai 2021

Criterii de evaluare a calității și eficienței activității inspecției judiciare

Evaluation criteria of the quality and efficiency of the judicial inspection activity


CZU: 347.97/.99:35.072.6
Pag. 126-157

Creciun Natalia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2021


Rezumat

The scope of the present paper is to synthetize, based on pertinent international standards and on the legal doctrine, certain evaluation criteria of the quality and efficiency of the judicial inspection activity, in order to value judicial selfgovernance on the dimension of improving the overall activity of Justice as a public service, as a protector and guarantor of Human Rights. Judicial inspection bodies, in the conceptual approach of the investigation, are those entities – exponents of the Judiciary, but different from Councils for the Judiciary, that exercise competencies in the area of disciplinary liability of judges and in the area of verification of organizational activity of courts. The research is focused on an analysis of three evaluation criteria – professional, operational and institutional (without pretending them to be exhaustive), each of them being represented by certain indicators. Qualitative and efficient activity of the judicial inspection body have an essential contribution in the process of reformation and of consolidation of Justice in the conditions of contemporary society.

Cuvinte-cheie
Judicial Inspection, Justice as a public service, Quality, efficiency, human rights, judicial self-governance