Particular forms of evaluation and assessment of judges: between exigency of a  consolidated justice and violation of justice independence
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
21 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-18 10:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.962 (43)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (423)
SM ISO690:2012
CRECIUN, Natalia. Particular forms of evaluation and assessment of judges: between exigency of a  consolidated justice and violation of justice independence. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), pp. 54-60. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405

Particular forms of evaluation and assessment of judges: between exigency of a  consolidated justice and violation of justice independence

Tipuri specifice de verificare și evaluare a judecătorilor: între exigența unei justiții consolidate și violarea independenței justiției


CZU: 347.962
Pag. 54-60

Creciun Natalia
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2019


Rezumat

The issue analyzed in the present paper refers to the fact if judges must be verified and/or assessed in their activity. In case of affirmative answer, we have to establish exigencies demanded for these verifications and/or assessments, to ensure the balance between the protection of public interest and judges’ private life. We emphasize the necessity to respect both the principle of separation and collaboration of powers and the independence of judges as individuals and of the Judiciary as a hole. We propose to develop within the Judicial Authority efficient mechanisms of intervention in the field of verification of office-holders (referring to judges and candidates for the position of judge) and in the field of assessment the professional integrity of judges. Simultaneously, we argue the indispensability of collaboration, in particular conditions, between the representatives of the Judiciary (The Superior Council of Magistracy, The Judicial Inspection) and the representatives of the executive power (The National Anticorruption Center, The Security and Intelligence Service, The National Integrity Authority), in order to exercise complex and qualitative verifications and/or assessments, avoiding threats to independence and the impartiality of magistrates.

Chestiunea analizată în prezenta lucrare se referă la faptul dacă judecătorii ar trebui, în activitatea lor, să fie supuși unor verificări și/sau evaluări. În cazul unui răspuns afirmativ, urmează de stabilit căror cerințe ar trebui să corespundă aceste verificări și/sau evaluări, astfel încât să fie asigurat echilibrul dintre protecția interesului public și viața privată a judecătorului. Punem accent pe necesitatea respectării principiului separării și colaborării puterilor în stat, deopotrivă cu respectarea principului independenței judecătorilor în parte și a justiției în general. Propunem dezvoltarea în interiorul Autorității Judecătorești a unor mecanisme de intervenție în domeniul verificării titularilor la funcții publice (cu referire la judecători și candidați la funcția de judecător) și în cel al evaluării integrității profesionale a judecătorilor. Totodată, argumentăm indispensabilitatea colaborării, în anumite condiții, a structurilor reprezentative ale judiciarului (CSM, Inspecția Judiciară) cu structuri reprezentative ale executivului (CNA, SIS, ANI), în vederea exercitării unor verificări și/sau evaluări complexe și calitative. Fiecare dintre instituții ar urma să intervină strict în limitele competențelor funcționale, fără a amenința independența și imparțialitatea magistraților.

Cuvinte-cheie
The Superior Council of Magistracy, The Judicial Inspection, verification, assessment, professional integrity, judicial inspector of investigation, the independence of the Judiciary,

Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecție Judiciară, verificare, evaluare, integritate profesională, inspector judiciar de investigație, independența justiției