Налоговые вопросы в соглашениях ВТО
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
30 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-02 11:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.52 (1)
Comerț exterior. Comerț internațional (170)
SM ISO690:2012
НАНИ, Лия. Налоговые вопросы в соглашениях ВТО. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), pp. 49-53. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405

Налоговые вопросы в соглашениях ВТО

Tax matters in WTO treaties

Aspectele fiscale în acordurile OM


CZU: 339.52
Pag. 49-53

Нани Лия
 
Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2019


Rezumat

Республика Молдова является членом ВТО с 2001 года. Участие в соглашениях по вопросам международной торговли предопределяет необходимость обеспечения высокого уровня владения юридическим инструментарием таких договоров, в том числе, по налоговым вопросам. В настоящей статье представлены основные положения соглашений ВТО, касающиеся вопросов прямого и косвенного налогообложения государств-участников, а также налоговых процедур. Помимо этого, проведен анализ некоторых налоговых дел, рассмотренных Органом по разрешению споров ВТО.

The Republic of Moldova is a WTO member since 2001. The accession to international trade treaties determines the necessity to ensure a highly skilled application of the legal provisions of such agreements, particularly, in tax matters. The present article deals with the main provisions of WTO treaties on direct and indirect taxation and on procedural matters. Furthermore, it presents an analysis of the relevant jurisprudence of the WTO Dispute Settlement Body.

Republica Moldova este membru al Organizației Mondiale a Comerțului din 2001. Aderarea la tratate comerciale internaționale presupune necesitatea asigurării unui nivel înalt de aplicare a instrumentelor juridice a unor astfel de acorduri, în special, în materie fiscală. În prezentul studiu sunt abordate prevederile de bază ale acordurilor OMC care se referă la impozitarea directă și indirectă, precum și la aspecte procedurale. Pe lângă asta, este supusă analizei jurisprudența relevantă a Organului de soluționare a litigiilor OMC.

Cuvinte-cheie
ВТО, недискриминация, таможенные пошлины, НДС, акцизы, прямые налоги,

WTO, non discrimination, custom duties, VAT, excises, direct taxes,

OMC, nediscriminare, taxe vamale, TVA, accize, impozite directe