Problema Crimeei, de la origini până la curtea internaţională de justiţie: aspecte de drept internaţional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
33 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-17 16:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.1/.8(470+571) (1)
Dreptul organizațiilor internaționale (146)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (642)
Drept de război. Relații de drept internațional în timp de război (1157)
Drept penal internațional (1723)
Arbitraj internațional. Jurisdincție internațională (2352)
Drept diplomatic (2995)
Drept consular (3638)
SM ISO690:2012
ŞIMAN, Augustina. Problema Crimeei, de la origini până la curtea internaţională de justiţie: aspecte de drept internaţional. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), pp. 42-48. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405

Problema Crimeei, de la origini până la curtea internaţională de justiţie: aspecte de drept internaţional

The Crimean issue from its origins to the international court of justice: aspects of public international law


CZU: 341.1/.8(470+571)
Pag. 42-48

Şiman Augustina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2019


Rezumat

Prezentul articol științific elucidează sinergiile complexe istorico-juridice dezvoltate în contextul interesului sporit față de Peninsula Crimeea. Astfel, analiza științifică evoluează pe un traseu axeologic și culminează cu încadrarea juridică a faptei anexării Crimeei de către Federația Rusă și corelativ cu cererea înaintată de Ucraina la Curtea Internațională de Justiție în 2017. În același sens, în concluzia cercetării are loc elucidarea unor aspecte relevante pentru înțelegerea aprofundată a conflictului transnistrian di

The present scientific article elucidates the complex historical-legal synergies developed in the context of increased interest for the Crimean Peninsula. Thus, the scientific analysis develops on an axological route and culminates with the legal framing of the act of annexation of Crimea by the Russian Federation, as well as with the application submitted by Ukraine to the International Court of Justice in 2017. Furthermore, in the conclusion of the present research are being presented relevant aspects for the in-depth understanding of the Transnistrian conflict in the Republic of Moldova through the Crimean case.

Cuvinte-cheie
Crimeea, tătari, Ucraina, Federaţia Rusă, drept internațional, CIJ,

Crimea, Tatars, Ukraine, Russian Federation, international law, ICJ