IBN
Închide
Pereteatcu Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Asistența educațională a copiilor cu tulburări din spectrul autist în centrul de resurse pentru educația incluzivă
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psihopedagogică a elevilor cu dificultăți de învățare
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de asistență psihopedagogică a copiilor de vârstă timpurie cu dificultăți de învățare a matematicii elementare
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de formare a conceptului de număr natural la vârsta timpurie prin diverse jocuri
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de valorificare a jocurilor didactice în formarea conceptului de număr natural la vârsta timpurie
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование театрализованной деятельности в работе с дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности
Зорило Лариса , Перетятку Мария
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3470-8-2.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aspecte de recuperare a dificultăților de învățare a matematicii la elevii din ciclul primar
Ureche Aliona , Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicații educaționale ale inteligențelor multiple la vârsta timpurie
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul mediului educațional stimulativ în dezvoltarea personalității copilului
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Opiniile cadrelor didactice despre dezvoltarea profesională în cadrul cursurilor de formare continuă
Pereteatcu Maria , Zorilo Larisa
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele formative ale Pedagogiei Montessori în grupele incluzive
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование малых форм фольклора в работе с учащимися с интеллектуальной недостаточностью
Pereteatcu Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3316-2-3.
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Dezvoltarea comportamentului tolerant în clasele incluzive
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 10 April, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dificultăţilor de învăţare la elevii cu deficit de atenţie şi hiperactivitate
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 7 February, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul strategiilor psihopedagogice de individualizare a procesului educaţional în instituţia preşcolară incluzivă
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 7 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de învățare multisenzorială
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 17 April, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aprecierile cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar privind implementarea educaţiei incluzive
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul parteneriatului educațional „grădiniță – familie – comunitate” în contextul realizării educației inclusive
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea deprinderilor de comunicare verbală la copiii autiști
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Opiniile viitoarelor cadre didactice privind calitatea și utilitatea implementării cursului Educația incluzivă
Pereteatcu Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-71-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25