IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(104) pentru cuvîntul-cheie "adaptation"

Некоторые особенности адаптации первоклассников

Moşanu- Şupac Lora, Coşcodan Diana, Autor Nou
Тираспольский государственный университет
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potenţialul de adaptare al sistemului cardiovascular la sportivi în diferite perioade ale anului endogen

Coşcodan Diana, Moşanu- Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новое видение о психическом здоровье

Autor Nou, Ciochină Valentina
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Практическая и теоретическая обусловленность развития санокреатологии

Autor Nou, Ciochină Valentina, Vudu Grigore
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptation of Firms to Changes in Tax Regulations. Theoretical Aspects

Mihaila Nicoleta
Center for Financial and Monetary Research „Victor Slavescu”, Romanian Academy
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea către şcoală şi adaptarea la procesul educaţional a copiilor de 6-7 ani prin prisma unor indici psihofiziologici
Moşanu- Şupac Lora, Coşcodan Diana, Liogchii Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности адаптации заимствованных политических институтов на постсоветском пространстве
Miliucova Anastasia
Administrarea Publică
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реадаптация человеческих ресурсов Молдовы в условиях глобализации

Guseinov Igor
Академия экономического образования Молдавии
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика отряда Charadriiformes фауны Республики Молдова

Jurminschi Serghei
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика отрядов Podicipediformes, Pelecaniformes columbiformes, Coraciiformes фауны Республики Молдова

Jurminschi Serghei
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oбразование как институт этнокультурной aдаптации в условиях становления новой европейской общности
Alexeev C.
Necunoscută, Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Differentiation and individualization of learning in special education

Timofei Pașa, Calangea Angela
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenta comunicativa- factor de adaptare la mediul universitar

Musienco Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Консультирование родителей и детей в период адаптации к школе

Semeniuc Inna
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Консультирование пожилых людей с проблемой адаптации к новому социальному статусу

Russu Anastasia
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele psihofiziologice ale procesului educaţional în şcoală

Havrun Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The relationship between psychosocial adaptability and emotional intelligence in adolescence

Paladi Oxana
State University of Moldova
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Comm-a. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări conceptuale ale învățării școlare

Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul tratării semințelor înainte de semănat cu preparatul REGLALG asupra rezistenței la ger a grâului comun de toamnă (Triticum aestivum L.)

Jelev (Hadîrca) Natalia, Sprînceană Sabina, Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salvia Hispanica L. specie alimentară şi medicinală - preţioasă pentru implementare în Republica Moldova

Chisnicean Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 104