IBN
Închide
Ivanova Raisa Alexei
Cuvinte-cheie (62): Safflower (4), callus (2), seed (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Применение растительных препаратов для укоренения летних черенков Cornus mas L.
Елисовецкая Дина, Иванова Раиса, Мащенко Наталия, Кисничан Лилия
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Influenţa bioregulatorului natural și a aditivilor nutriționali la iernatul familiilor de albine
Eremia Nicolae1, Chiriac Angela1, Ivanova Raisa2, Maşcenco Natalia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oil from Juniperus sabina L. For biological pests control
Elisovetskaya Dina1, Ivanova Raisa1, Brindza J.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regression analysis of carthamin extraction from safflower (Cárthamus Tinctórius)
Savcenco Alexandra1, Baerle Alexei1, Ivanova Raisa2, Tatarov Pavel1
1 Technical University of Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование вторичных метаболитов высших растений в качестве индукторов иммунитета на примере картофеля
Боровская Ала, Елисовецкая Дина, Мащенко Наталия, Иванова Раиса, Дорошенко Валентина
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение ростовых веществ в инкрустации семян кукурузы
Боровская Ала1, Мащенко Наталия12, Гурев Анжела2, Иванова Раиса1
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Технический Университет Молдовы
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Approaches to the determination of antioxidant activity of extracts from bee bread and safflower leaves and flowers
Gudz Natalia1, Ivanova Raisa2, Brindza J.3, Grygorieva Olga4, Schubertova Z.3, Ivanisova E.3
1 Danylo Halytsky Lviv National Medical University,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Slovak University of Agriculture in Nitra,
4 M.M.Grishko National Botanical Garden og National Academy od Science of Ukraine
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1338-0230
Disponibil online 8 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of natural glycoside compositions on enhancement of cuttings rooting processes
Ivanova Raisa1, Brindza Jan2, Simkova J.2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of Verbascoside on Rhizogenesis and growth of lignified cuttings of black chokeberry, variety “Alecsandrina”
Onica Elisaveta1, Maşcenco Natalia2, Borovskaia Ala2, Ivanova Raisa2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitamin C equivalent of antioxidant capacity (VCEAC) of safflower extracts
Ivanova Raisa
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторичные метаболиты Carthamus Tinctorius, их биологическая активность
Мащенко Наталия, Боровская Ала, Иванова Раиса, Чумак Петр
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Influence of some glycosides of plant origin on the seed yield of fenugreek (Trigonella Foenum-Graecum L.)
Florea Vasile, Maşcenco Natalia, Ivanova Raisa
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение гликозидов из льнянки обыкновенной в качестве регуляторов роста овощных культур
Мащенко Наталия, Боровская Ала, Иванова Раиса
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Защита растений – результаты и перспективы
Бюллетень 47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Studiul privind proprietăţile antioxidante a glicozidelor de origine vegetală
Ivanova Raisa, Maşcenco Natalia, Chintea Pavel
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Proprietatile antioxidante ale glicozidelor steroidice de origine vegetala
Ivanova Raisa, Chintea Pavel
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Changes in antioxidant capacity of fruit extracts during storage
Ivanova Raisa1, Tatarov Pavel2, Casian Igor3
1 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM,
2 Technical University of Moldova,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Determinarea termotoleranţei iniţiale şi induse la plante
Dascaliuc Alexandru1, Cicalov V.2, Ralea Tudor1, Nemirovschii Alexei1, Ivanova Raisa1, Călugăru-Spătaru Tatiana1
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inducerea acumulării compuşilor fenolici în calusul de Rhodiola Rosea L. cu ajutorul radiaţiei ultraviolete
Călugăru-Spătaru Tatiana, Ivanova Raisa, Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Исследование in vitro антиоксидантного потенциала фруктов актинидии, произрастающей в Mолдове
Иванова Раиса, Даскaлюк Алехандру
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Mediul Ambiant
Nr. 4(52) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Activitatea antiradicalică a glicozidelor steroidice izolate din Asparagus officinalis L
Goreanu Gheorghe1, Bobeică Valentin2, Chintea Pavel3, Maşcenco Natalia3, Ivanova Raisa3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Curierul Medical
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21