IBN
Închide

83Publicaţii

461Descărcări

37092Vizualizări

Stadnic Stanislav17Mereniuc Gheorghe7Bugaciuc Mihail7Dent David7Bulat Lidia6Corcimaru Serghei6Andreev Nadejda4Cebotari Marin4Ronteltap Mariska4Lens Piet N.L.4Nica Leonid3Rusnac Grigore3Cuzeac Vadim3Pasat Dorian3Cebanu Dorin3Potopova Vera3Vicente-Serrano Sergio M.3Pamujac Nicolae2Iurcu-Străistaru Elena2Cerbari Valerian2Ursu Andrei2Lupaşcu Galina2Poiras Larisa2Postolati Alexei2Martea Mircea2Gavrilaş Sergiu2Zubcov Elena2Poiras Nadejda2Iluşca Marina2Kassam Amir H.2Nicuşor Valeri2Soukup Josef2Kunz Karoline2Boroneanţ Constanţa2Pena-Angulo Dhais2Conradt Tobias2Farizo Begona Alvarez2Eklundh Lars R.2Jin Hongxiao2Murphy Conor2Lopez-Moreno Juan Ignacio2Hu Yuncai2Schmidhalter Urs2Tighineanu Ion1Boaghii Ion1Emnova Ecaterina1Bagrin Nina1Bivol Alexei1Marinescu Calina1Senicovscaia Irina1Găină Boris1Toma Simion1Coşman Sergiu1Tănase Adrian1Şaragov Vasilii1Antofică Andrei1Cozma Vasile1Tănase Ana1Romanciuc Gabriela1Daraban Oxana1Rurac Mihail1Lungu Marina1Nicorici Maria1Cazac Valeriu1Borodin Natalia1Ignat Anatolie1Hropotinschi Anna1Druţă Iana1Ciolacu-Balan Tatiana1Autor Nou1Mereniuc Tatiana1Secrieru Ivan1Sin Gheorghe1Lal Rattan1Perju Vera1Tîgîrlaş Sergiu1Francis Charles A.1Mansvel Jan Diek van1Wiesmeier Martin1Hubner Rico1Kogel-Knabner Ingrid1Wernli Markus1Trnka Miroslav1van Mansvelt Jan Diek1Grama Marin1Basch Gottlieb1Reicosky Donald C.1Gonzalez Sanchez Emilio Jesus1Reynolds Tony1Chilat Spartac1Noi Autori1Jaagus Jaak1Aasa Anto1Aniskevich Svetlana1Zaharco Dionisie1Engelhardt Henry1Menz Christoph1Dominguez-Castro Fernando1Tian Feng1Cai Zhanzhang1Grainger Sam1
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective3Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale3Protecţia plantelor - realizări şi perspective3Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană1Ecological and environmental chemistry 1Agronomie şi ecologie1Traditie și inovare în cercetarea științifică 1Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:1Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 1Agronomie şi agroecologie1Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective1Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine1Academicianul I.A. Krupenikov – 100 ani1Genetica și fiziologia rezistenței plantelor1EU Integration and Management of the Dniester River Basin1Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor1Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale1Ecological Chemistry1Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor1Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice1Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo1Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională1Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică1
Boincean Boris
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
ResearcherID
Scopus Author ID
eLibrary

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 18.
Publicații indexate în SCOPUS - 11. Cărţi - 5. Contribuții - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 3
 • 2.2.Contribuții în monografii - 9
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 4
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 11
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 30
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 5

Agricultura ecologică în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova
Boincean Boris
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cross-sectoral impacts of the 2018–2019 Central European drought and climate resilience in the German part of the Elbe River basin
Conradt Tobias1 , Engelhardt Henry1 , Menz Christoph1 , Vicente-Serrano Sergio M.2 , Farizo Begona Alvarez2 , Pena-Angulo Dhais2 , Dominguez-Castro Fernando34 , Eklundh Lars R.5 , Jin Hongxiao5 , Boincean Boris6 , Murphy Conor7 , Lopez-Moreno Juan Ignacio2
1 Potsdam Institute for Climate Impact Research,
2 Pyrenean Institute of Ecology, Higher Council for Scientific Research (IPE – CSIC), Zaragoza,
3 Aragonese Agency for Research and Development (ARAID), Zaragoza,
4 Universidad de Zaragoza, Zaragoza,
5 Lund University, Sweden,
6 Selectia Research Institute of Field Crops,
7 Maynooth University, Maynooth
Regional Environmental Change
Nr. 1(23) / 2023 / ISSN 1436-3798
Disponibil online 16 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluating the impact of a 2.5–3°C increase in temperature on drought-stressed German wheat cultivars under natural stress conditions
Kunz Karoline1 , Hu Yuncai1 , Boincean Boris2 , Postolati Alexei2 , Schmidhalter Urs1
1 Technical University Munich,
2 Selectia Research Institute of Field Crops
Agricultural and Forest Meteorology
Vol. 332, / 2023 / ISSN 0168-1923
Disponibil online 7 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Higher vegetation sensitivity to meteorological drought in autumn than spring across European biomes
Jin Hongxiao1 , Vicente-Serrano Sergio M.2 , Tian Feng3 , Cai Zhanzhang1 , Conradt Tobias4 , Boincean Boris5 , Murphy Conor6 , Farizo Begona Alvarez2 , Grainger Sam6 , Lopez-Moreno Juan Ignacio2 , Eklundh Lars R.1
1 Lund University, Sweden,
2 Pyrenean Institute of Ecology, Higher Council for Scientific Research (IPE – CSIC), Zaragoza,
3 Wuhan University,
4 Potsdam Institute for Climate Impact Research,
5 Selectia Research Institute of Field Crops,
6 Maynooth University, Maynooth
Communications Earth and Environment
Vol. 4, / 2023 / ISSN 2662-4435
Disponibil online 3 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul materiei organice a solului – măsură decisivă în atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
Boincean Boris
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Long-term changes in drought indices in eastern and central Europe
Jaagus Jaak1 , Aasa Anto1 , Aniskevich Svetlana2 , Noi Autori1 , Boincean Boris3
1 University of Tartu, Estonia,
2 Geology and Meteorology Centre, Riga,
3 Selectia Research Institute of Field Crops
International Journal of Climatology
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 0899-8418 / ISSNe 1097-0088
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Agronomic benefits of perennial crops and farmyard manure in crop rotations
Boincean Boris , Rusnac Grigore , Cuzeac Vadim , Bulat Lidia , Gavrilaş Sergiu , Zaharco Dionisie , Pasat Dorian
Selectia Research Institute of Field Crops
Regenerative Agriculture: What's Missing? What Do We Still Need to Know?
Springer, 2021. ISBN 978-3-030-72223-4.
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An investable proposal for regenerative agriculture across the steppes
Dent David1 , Boincean Boris23
1 Chestnut Tree Farm,
2 Selectia Research Institute of Field Crops,
3 "Alecu Russo" State University of Balti
Regenerative Agriculture: What's Missing? What Do We Still Need to Know?
Springer, 2021. ISBN 978-3-030-72223-4.
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asolamentul și fertilitatea solului – factori limitativi în asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii în Republica Moldova
Boincean Boris
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of crops in rotation: A key factor in soil health and crop yields
Boincean Boris12 , Cebotari Marin12 , Bulat Lidia12
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Regenerative Agriculture: What's Missing? What Do We Still Need to Know?
Springer, 2021. ISBN 978-3-030-72223-4.
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-term irrigation and fertilization of Typical Chernozem on the Bălţi Steppe of Moldova
Boincean Boris12 , Martea Mircea12 , Cebanu Dorin12
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Regenerative Agriculture: What's Missing? What Do We Still Need to Know?
Springer, 2021. ISBN 978-3-030-72223-4.
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No-till for cereal crops on the Bălţi Steppe of Moldova
Cebanu Dorin1 , Boincean Boris1 , Cebotari Marin1 , Dent David2
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 Chestnut Tree Farm
Regenerative Agriculture: What's Missing? What Do We Still Need to Know?
Springer, 2021. ISBN 978-3-030-72223-4.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O contribuție multilaterală la dezvoltarea științelor agricole. Membrul corespondent Mihail VRONSCHIH la 80 de ani
Tighineanu Ion1 , Găină Boris1 , Boincean Boris1 , Romanciuc Gabriela2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performance of crops in rotation under mineral and organic systems of fertilization
Boincean Boris12 , Stadnic Stanislav12 , Secrieru Ivan12 , Tîgîrlaş Sergiu12
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Regenerative Agriculture: What's Missing? What Do We Still Need to Know?
Springer, 2021. ISBN 978-3-030-72223-4.
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phenotyping of wheat in heatand drought-stressed environments using UAVs
Kunz Karoline1 , Hu Yuncai1 , Boincean Boris2 , Postolati Alexei2 , Schmidhalter Urs1
1 Technical University Munich,
2 Selectia Research Institute of Field Crops
Regenerative Agriculture: What's Missing? What Do We Still Need to Know?
Springer, 2021. ISBN 978-3-030-72223-4.
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regenerative Agriculture: What's Missing? What Do We Still Need to Know?
Dent David1 , Boincean Boris23
1 Chestnut Tree Farm,
2 Selectia Research Institute of Field Crops,
3 "Alecu Russo" State University of Balti
Regenerative Agriculture: What's Missing? What Do We Still Need to Know?
Springer, 2021. ISBN 978-3-030-72223-4.
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scaling readiness of the conservation agriculture system in Moldova
Sartas Murat, Boincean Boris , Rurac Mihail, Akhramkhanov Akmal
1 Necunoscută, Turcia,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
4 Necunoscută, Uzbekistan
2021
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The complex multi-sectoral impacts of drought: Evidence from a mountainous basin in the Central Spanish Pyrenees
Vicente-Serrano Sergio M.1 , Pena-Angulo Dhais1 , Boincean Boris2 , Autor Nou
1 Pyrenean Institute of Ecology, Higher Council for Scientific Research (IPE – CSIC), Zaragoza,
2 Selectia Research Institute of Field Crops
Science of the Total Environment
Nr. 769 / 2021 / ISSN 0048-9697 / ISSNe 1879-1026
Disponibil online 10 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Минеральные удобрения и орошение – факторы разрушения почвенного плодородия и усиления глобального потепления
Боинчан Борис , Стадник С. , Чебану Д. , Мартя М.
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Вызовы и возможности управления азотом в сельском хозяйстве
2021. Санкт-Петербург, Россия. ISBN ISBN 978-5-905200-45-8.
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Farming the black earth. Sustainable and climate-smart management of chernozem soils
Boincean Boris , Dent David
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Chestnut Tree Farm
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-54-486-3
Disponibil online 28 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea fitotehniei şi zootehniei pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii
Boincean Boris1 , Coşman Sergiu2 , Chilat Spartac3
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
3 SRL Prograin
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management durabil și reziliental solurilor de cernoziom
Boincean Boris , Dent David
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Chestnut Tree Farm
2020 / ISBN 978-9975-54-519-8
Disponibil online 28 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea adaptării sistemului de agricultură la condiţiile de secetă
Boincean Boris1 , Stadnic Stanislav2
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Земледелие на черноземах адаптивный менеджмент почв
Boincean Boris , Dent David
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Chestnut Tree Farm
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-54-486-3
Disponibil online 28 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Уроки засухи 2020 года в Республике Молдова
Боинчан Борис
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of hydroclimatic drought indicators in the transboundary Prut River basin
Potopova Vera1 , Cazac Valeriu2 , Boincean Boris3 , Soukup Josef1 , Trnka Miroslav45
1 Czech University of Life Sciences Prague,
2 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova,
3 Selectia Research Institute of Field Crops,
4 Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences,
5 Institute of Agrosystems and Bioclimatology, Mendel University in Brno
Theoretical and Applied Climatology
Nr. 3-4(137) / 2019 / ISSN 0177-798X
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farming the Black EarthSustainable and Climate-Smart Management of Chernozem Soils
Boincean Boris , Dent David
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Wageningen University and Research
Berlin, Germania, 2019 / ISBN 978-3-030-22533-9
Disponibil online 24 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soil fertility and sustainable, resilient agriculture in the Republic of Moldova
Boincean Boris1 , Dent David2
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

The Typical Cernozem Soils Of The Balti Steppe As World Heritage
Boincean Boris1 , Dent David2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Wageningen University and Research
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea folosirii diferitor sisteme de fertilizare în asolament
Stadnic Stanislav , Boincean Boris
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lactic acid fermentation of human excreta for agricultural application
Andreev Nadejda1 , Ronteltap Mariska1 , Boincean Boris2 , Lens Piet N.L.1
1 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft,
2 Selectia Research Institute of Field Crops
Journal of Environmental Management
Nr. 206 / 2018 / ISSN 0301-4797 / ISSNe 1095-8630
Disponibil online 4 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea sistemului conservativ de agricultură în Republica Moldova
Boincean Boris1 , Rurac Mihail2 , Ignat Anatolie3 , Grama Marin4
1 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
4 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar
Boincean Boris12
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Rebuilding soil carbon in degraded steppe soils of Eastern Europe: The importance of windbreaks and improved cropland management
Wiesmeier Martin12 , Lungu Marina3 , Cerbari Valerian3 , Boincean Boris4 , Hubner Rico2 , Kogel-Knabner Ingrid2
1 Institute for Organic Farming, Soil and Resource Management,
2 Technical University Munich,
3 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
4 Selectia Research Institute of Field Crops
Land Degradation and Development
Vol. 29, / 2018 / ISSN 1085-3278
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agroecological rotation designs reduce dependence on industrial inputs
Boincean Boris12 , Francis Charles A.34
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 "Alecu Russo" State University of Balti,
3 Universitatea de Stat din Nebraska (Lincoln),
4 Norwegian University of Life Sciences
Agroecology and Sustainable Food Systems
Vol. 41, / 2017 / ISSN 2168-3565
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crop nutrition in sustainable agriculture
Boincean Boris12 , van Mansvelt Jan Diek3 , Stadnic Stanislav21
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 "Alecu Russo" State University of Balti,
3 Down2Earth Foundation
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, R. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea sistemului de fertilizare a culturilor de câmp în asolamentul din stepa Bălţului
Boincean Boris12 , Stadnic Stanislav21
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justus von Liebig’s transition from chemist to agronomist adept of the ecological agriculture
Mansvel Jan Diek van1 , Boincean Boris23
1 Down2Earth Foundation,
2 Selectia Research Institute of Field Crops,
3 "Alecu Russo" State University of Balti
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lactic acid fermentation of human urine to improve its fertilizing value and reduce odour emissions
Andreev Nadejda1 , Ronteltap Mariska1 , Boincean Boris2 , Wernli M.3 , Zubcov Elena4 , Bagrin Nina4 , Borodin Natalia4 , Lens Piet N.L.1
1 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft,
2 Selectia Research Institute of Field Crops,
3 Hong Kong Polytechnic University, School of Design, Hong Kong,
4 Institute of Zoology ASM
Journal of Environmental Management
Nr. 198 / 2017 / ISSN 0301-4797 / ISSNe 1095-8630
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea asolamentului in funcţie de sistemele de fertilizare pe cernoziomul tipic din stepa Bălţului
Boincean Boris12 , Stadnic Stanislav12
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-931-5..
Disponibil online 25 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Treatment of Source-Separated Human Feces via Lactic Acid Fermentation Combined with Thermophilic Composting
Andreev Nadejda12 , Ronteltap Mariska2 , Boincean Boris1 , Lens Piet N.L.2
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft
Compost Science and Utilization
Vol. 25, / 2017 / ISSN 1065-657X / ISSNe 2326-2397
Disponibil online 5 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agroecologia în susţinerea agriculturii durabile, inclusiv ecologice, în Republica Moldova
Boincean Boris1 , Stadnic Stanislav2 , Cebotari Marin1
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 30 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of agricultural drought on main crop yields in the Republic of Moldova
Potopova Vera1 , Boroneanţ Constanţa2 , Boincean Boris3 , Soukup Josef1
1 Czech University of Life Sciences Prague,
2 Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona,
3 Selectia Research Institute of Field Crops
International Journal of Climatology
Nr. 4(36) / 2016 / ISSN 0899-8418 / ISSNe 1097-0088
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lacto-fermented mix of faeces and bio-waste supplemented by biochar improves the growth and yield of corn (Zea mays L.)
Andreev Nadejda1 , Ronteltap Mariska1 , Lens Piet N.L.1 , Boincean Boris2 , Bulat Lidia2 , Zubcov Elena3
1 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft,
2 Selectia Research Institute of Field Crops,
3 Institute of Zoology ASM
Agriculture, Ecosystems and Environment
Nr. 232 / 2016 / ISSN 0167-8809
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Towards Conservation Agriculture systems in Moldova
Boincean Boris1 , Kassam Amir H.2 , Basch Gottlieb3 , Reicosky Donald C.4 , González-Sánchez Emilio Jesús5 , Reynolds Tony6 , Iluşca Marina1 , Cebotari Marin1 , Rusnac Grigore1 , Cuzeac Vadim1 , Bulat Lidia1 , Pasat Dorian1 , Stadnic Stanislav1 , Gavrilaş Sergiu1 , Boaghii Ion1
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 University of Reading,
3 University of Evora,
4 United States Department of Agriculture (USDA) – Natural Resource Conservation Service (NRCS) Soil and Plant Science Division,
5 University of Cordoba,
6 Thurlby Grange Farm, Lincolnshire
AIMS Agriculture and Food
Vol. 1, / 2016 / ISSN 2471-2086
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Влияние элементов технологии возделывания сахарной свеклы на содержание нитратов в почве и ее биологическую активность
Никушор В.Г.12 , Боинчан Борис3 , Памужак Николай1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Дрокиевский сахарный завод, СП Südzucker Moldova SA,
3 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodiversitatea în agroecosisteme pentru folosirea eficientă a resurselor şi reducerea dependenţei de inputurile industriale
Boincean Boris
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa economică a folosirii diferitor sisteme de fertilizare în asolament
Stadnic Stanislav1 , Boincean Boris2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea apei din sol sub influența diferitor sisteme de fertilizare în asolament
Boincean Boris1 , Stadnic Stanislav2
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-scalar drought and its impact on crop yield in the Republic of Moldova
Potopova Vera1 , Boroneanţ Constanţa2 , Boincean Boris3
1 Czech University of Life Sciences Prague,
2 Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona,
3 Selectia Research Institute of Field Crops
Conference on Drought: Research and Science-Policy Interfacing
2015. Boca Raton, SUA. ISBN 9781138027794.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 83