IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 21-40(104) pentru cuvîntul-cheie "adaptation"

Specificul dezvoltării compensatorii în recuperarea copiilor cu deficienţe mintale

Stamate Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Hârbovăț, Republica Moldova

Sîtnic Veaceslav
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конвергенция методов определения трофического состояния почв

Miroşnicenko N., Gladkih E., Revtie-Uvarova Alina
Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского», г. Харьков
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţie unitară asupra lumii şi vieţii. interpretări în viziunea lui G.G. Antonescu
Axentii Ioana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 4 July, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea englezismelor pe panourile publicitare stradale

Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности адаптации детей в заведениях дошкольного образования

Autor Nou
Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Развитие познавательного интереса на уроках истории и географии в классах для детей с особыми образовательными потребностями

Leskina Oliga
«Средняя школа №11» акимата города Рудного, Республика Казахстан
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soiuri noi de soia create la ICCC „Selecţia” – surse valoroase de proteină vegetală

Vozian Valeriu, Iacobuţă Maria
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Old and new problems of combatant posttraumatic stress disorder
Oskolkova S., Fastovtsov G.
ФГБУ „ГНЦ и ССП им. В.П. Сербского“
Curierul Medical
Nr. 5(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 29 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Nonlinear Compromise Scheme in Multicriteria Problems of Decision-Making

Voronin Albert
National Aviation University
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Development of social intelligence in young school children: concept and measurement

Guțul Aliona
Liceul Teoretic „Spiru Haret”, mun. Chişinău
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actuality of management technologies adaptation in the higher education labor market of Israel

Aweda Saleh
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validation of social anxiety scale for adolescence: normativ data and other evidence of construction validity

Otomega Iulia-Mihaela1, Rusnac Svetlana2, Robu Viorel3
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forming the management mechanism of adaptation the management technologies to the needs of the labor market

Blagorazumnaia Olga
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizational adaptation to digital transformation

Şendrea Mariana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a rezumate. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-986-1.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerațiuni teoretice și abordări practice privind adaptarea tinerilor specialişti în serviciul public

Gîțu Aliona
Academia de Administrare Publică
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samplingul: între artă și răspundere juridică

Mihailov Florin
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние биопрепаратов на приживаемость и продуктивность растений in vitro

Scoreico Alla, Andriiciuc Tatiana, Bilyk R.
Украинская научно-исследовательская станция карантина растений ИЗР НААН, г. Черновцы, Украина
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hormesis, screening and practical use of biostimulators in agriculture

Dascaliuc Alexandru
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autotraducerea: traducere, rescriere sau (re)creație?
Râbacov Ghenadie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

21-40 of 104