IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(64) pentru cuvîntul-cheie "labor market"

Lipsa in activitatea angajatorului a forței de muncă calificate ce nu poate fi asigurată din resursele umane autohtone: temei legal pentru angajarea in muncă a străinilor

Furculiţă Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea imaginii instituţiei de învăţământ superior prin creşterea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea efectelor social-economice ale migraţiei rurale din Republica Moldova

Gorobievschi Svetlana, Dorofeev Liuba
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul ocupării informale şi impactul acestuia asupra economiei

Zaharco Silvia, Gherman Olimpiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența COVID-19 privind viața social-economică a populației din punctul de vedere al egalității de gen în R. Moldova

Bogdanova Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia a 6-a, Vol.II. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocupații cu profil educațional pe piața muncii din Republica Moldova:oportunități pentru învățământul superior

Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi

Popov Lidia12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pactul Ribbentrop-Molotov și Statul Moldovenesc contemporan
Stepaniuc Victor
Parlamentul Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(56) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Программа оживления экономики РМ
Crapivca Igor, Leşan I.
Administrarea Publică
Nr. 3(55) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы и перспективы развития рынка труда Республики Крым

Nebesnaia Anna, Domojilkina Janna
Институт экономики и управления ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние высшего профессионального образования на социальную мобильность молодежи

Kudlaeva V., Bogatîriova M.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de influență asupra mobilității forței de muncă a Republicii Moldova

Tomceac Ana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza pieţei forţei de muncă din Republica Moldova în codiţiile de criză
Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 31 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптация мигрантов как фактор устойчивого развития общества
Zaiţeva T.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migraţia - componentă a securităţii economice a statelor

Golovataia Ludmila
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretical-practical aspect of the protection of people looking for a job in the Republic of Moldova

Focşa Tatiana
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica convergenței pieței muncii din R.Moldova

Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul marketingului și comunicării asupra pieței muncii

Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfecționarea procesului de tranziție a tinerilor de la învățământul superior la piața muncii

Garbuz Veronica
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele pieței muncii din mediul rural al Republicii Moldova și direcții de soluționare ale acestora

Gorobievschi Svetlana, Bătrînescu Veaceslav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 64