IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "forţă de muncă"

Aspecte comportamentale privind ocuparea forței de muncă în Republica Moldova

Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruirea populaţiei – şansă pentru dezvoltarea spaţiului rural

Dinculescu Corina-Georgeta
Institutul de Economie Agrara al Academiei Romane
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocuparea forței de muncă in Republica Moldova: tendințe și probleme

Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îmbunătățirea cadrului legislativ  ca o condiție de creștere a ocupării forței de muncă 

Savelieva Galina, Cotelnic Valentina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preţul de piaţă al terenurilor agricole sub presiunea crizei economico-financiare

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servicii de infrastructură socială: provocări şi riscuri
Tomceac Ana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţia de muncă şi urmările ei social-economice
Rodionov Nelli, Cotlearova Xenia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile materiale de perfecţionare a structurii forţei de muncă in mediul rural
Riaboconi Vasili
Academia Naţională de Ştiinţe Agrare
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele agendei lisabona si cele privind convergenta economica in vederea elaborarii noii strategii europene
Gribincea Alexandru, Burtea Ionuţ
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migratia din Republica Moldova, cauzata de factori economici ca un mecanism de reducere a saraciei

Gribincea Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințele actuale ale dezvoltării proceselor de ocupare a forței de muncă în regiunea de sud a Republicii Moldova

Vicol Iulia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analize și perspective în formarea forţei de muncă specializate pentru sistemele de irigaţii din Republica Moldova

Frasineac Oleg1, Midari Veronica2, Tomşa Aurelia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva considerații privind structura demografică a emigranților originari din județul Botoșani
Bunduc Petru1, Dimitriu Radu-Ionuț2, Cujbă Vadim1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele crizei financiare asupra sistemului sănătăţii şi impactul asupra forţei de muncă. Cazul Greciei
Chistruga Boris, Stan Vasile-Valentin
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajarea tinerilor din nmediul rural în câmpul muncii: probleme, soluţii
Cauşan Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea dintre sistemul de educaţie a tineretului şi piaţa muncii în Republica Moldova
Cauşan Corina, Cojuhari Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele macroeconomice moderne privind dezvoltarea sectorului agro-alimentar al Republicii Moldova
Bajura Tudor
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ipoteze privind cauzele migrației forței de muncă în contextul prevederilor legislației Uniunii Europene

Crețu Ana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(331) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul exodului creierilor asupra economiilor țărilor

Carabet Maria1, Gribincea Alexandru2, Lazari Silvia2, Habashi Manal2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 4-a, Vol. II. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa societăţii caracteristice în schimbări privind economia şi industria (Cazul israelian)

Dinner Dan
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25