IBN
Închide
Meridian Ingineresc
Lista publicaţiilor cu CZU - 78, Anul - 2014, Descărcări - 337, Vizualizări - 18629.
Activităţile de grup în predarea vocabularului din domeniul telecomunicaţiilor
Chiţac Gabriela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 3 July, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea micropeliciulelor de grafit la micşorarea coeficientului de adeziune superficială
Marin L.1, Topală Pavel2, Stoicev Petru3, Ojegov Alexandr3
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 3 July, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale privind îmbunătăţirea calităţii procesului de predare a chimiei în învăţământul tehnic
Şerban Sorina Gabriela1, Cotelea Vitalie2
1 Universitatea Tehnică din Timişoara,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 4 July, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conştientizarea faptului alegerii de către Republica Moldova a vectorului european de dezvoltare
Holban Ion
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 7 July, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre fiabilitatea diodelor electroluminescente albe (WLEDs) de putere, folosite în iluminatul public
Băjenescu Titu-Marius
C. F. C., La Conversion
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 7 July, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispozitiv electronic bazat pe microprocesor pentru monitoringul ecologic
Şişianu Sergiu, Verjbiţki Valeriu, Şişianu Teodor, Lazari Eugeniu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 7 July, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecuaţiile constitutive macroscopice ale proceselor monotone termovâscoelastoplastice
Sveatenco Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 7 July, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iluminat eficient bazat pe diode superluminiscente cu activare automată zi/noapte/zgomot
Secrieru Vitalie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 7 July, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tratamentelor tehnologice asupra activităţii ureazice a boabelor de năut
Gutium O., Ciumac Jorj
Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 7 July, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorilor biochimici asupra procesului de macerare-fermentare la producerea vinurilor roşii
Cravcesco Alexandru
Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 7 July, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul şi particularităţile procesului continuu de vibroextractare a materiei prime vegetale
Zavialov Volodimir, Bodrov V., Zaporojeţ Iulia, Misyura T., Popova N., Dekanskiy V.
Национальный университет пищевых технологий
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 7 July, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea sistemelor orientate pe servicii prin reţele Petri reconfigurabile cu atribute matriceale

Palii Diana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 7 July, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific
Manolea Gheorghe
Universitatea din Craiova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 10 July, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova
Condrea Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 10 July, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee utilizate la rezolvarea problemelor creative
Dulgheru Valeriu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 11 July, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The history of technology and the european unity
Herle A.
Universite Technologique de Belfort
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 11 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some reliability problems of electronic packages
Băjenescu Titu-Marius
C. F. C., La Conversion
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 11 March, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specified rating of the countries’ population well –being all over the world
Lvovsky Eugen12, Lvovsky Nicolae3
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S.,
3 Firma Lvovsky & Co
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 11 March, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors leading to a decrease in membrane permeability for water filtration and wastewater
Derevjanko V., Nechitaylo N.
Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 11 March, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flowsheet of malt extracts production using malting of cereals and legumes
Dekanskiy V., Zavialov Volodymyr, Bodrov V., Misyura T., Zaporozhets Yuliia, Popova N.
Национальный университет пищевых технологий
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 12 March, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 78