IBN
Închide
Jenac Ana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2014 - 5

Caracteristica co2-extractului liposolubil şi a produsului proteic din germeni de grâu
Tîrsînă Marina , Jenac Ana , Caragia Vavil , Migalatiev Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 1 June, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematical modeling of oil extraction from walnut crumbs with supercritical CO2
Jenac Ana , Migalatiev Olga , Caragia Vavil
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the CO2-extraction process on the microbial contamination of vegetable raw material
Jenac Ana , Migalatiev Olga , Caragia Vavil , Vîcerova Larisa , Suvorova Galina
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea deşeurilor de tomate prin metoda de CO2-extracţie
Migalatiev Olga , Jenac Ana , Caragia Vavil , Tîrsînă Marina , Soboleva Inessa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 29 October, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea firimiturilor şi şrotului de nuci obţinute industrial prin extracţia cu CO2-supercritic
Jenac Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Caracteristica CO2- extractului din firimituri de miez de nucă
Jenac Ana , Migalatiev Olga , Caragia Vavil , Soboleva Inessa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seminţele de dovleac - materie primă avantajoasă pentru producerea CO2-extractelor
Migalatiev Olga , Jenac Ana , Caragia Vavil
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(48) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of quality indices of CO2-extract of walnut kernel
Jenac Ana , Migalatiev Olga , Caragia Vavil
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
Том 1. 2013. Kiev. ISBN 978-966-96879-9-9.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomato wastes valorisation using the supercritical CO2 extraction
Migalatiev Olga , Jenac Ana , Caragia Vavil
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
Том 1. 2013. Kiev. ISBN 978-966-96879-9-9.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Characterization of pumpkin seeds oil extracted with supercritical CO2
Migalatiev Olga , Caragia Vavil , Botnari Olga , Jenac Ana , Soboleva Inessa
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
Volume I. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterization of walnut oil extracted by supercritical CO2
Jenac Ana , Caragia Vavil , Migalatiev Olga , Soboleva Inessa
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
Volume I. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11