Ecuaţiile constitutive macroscopice ale proceselor monotone termovâscoelastoplastice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
346 11
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-12 20:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
539.374+539.4 (1)
Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice (21)
Forţă. Rezistenţa la presiune (4)
SM ISO690:2012
SVEATENCO, Natalia. Ecuaţiile constitutive macroscopice ale proceselor monotone termovâscoelastoplastice. In: Meridian Ingineresc. 2014, nr. 1, pp. 60-67. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1683-853X

Ecuaţiile constitutive macroscopice ale proceselor monotone termovâscoelastoplastice

CZU: 539.374+539.4
Pag. 60-67

Sveatenco Natalia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2014