IBN
Închide
Migalatiev Olga
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2021 - 1

Valorificarea șrotului din condimente obţinut prin tehnologia de CO2-extracţie
Migalatiev Olga , Iuşan Larisa , Carelina Marina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(86) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Elaborarea regimului de sterilizare a conservelor, cu utilizarea instalaţiei EBI 10-T-230
Caragia Vavil , Vîcerova Larisa , Migalatiev Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goat milk yougurt as a potentially functional food
Popovici Cristina1 , Brînza Renata1 , Cartaşev Anatolie2 , Migalatiev Olga2 , Bogdan-Golubi Nina2 , Golubi Roman2 , Grumeza-Clefos Irina2 , Coev Ghenadii2 , Caragia Vavil2
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Chemical technologies and Biotechnologies and food technologiesVolume 57, book 10.3.
2019. ruse. ISBN 1311-3321.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de pregătire a materiei prime vegetale pentru CO2-extracţia superc ritică
Caragia Vavil , Migalatiev Olga , Carelina Marina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea și utilizarea CO2-extractelor liposolubile în industria alimentară
Caragia Vavil , Migalatiev Olga , Carelina Marina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(79-80) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 21 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Developpement de la technologie de fabrication de bouillie instantanee destinee aux personnes presentant une intolerance au gluten
Iuşan Larisa , Terentieva Galina , Caragia Vavil , Migalatiev Olga , Carelina Marina , Gordeeva Valentina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Modern Technologies in the Food Industry
Ed. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea amestecurilor complexe extrudate din materie primă autohtonă cu conținut sporit de amidon
Iuşan Larisa , Terentieva Galina , Caragia Vavil , Migalatiev Olga , Carelina Marina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(76) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supercritical carbon dioxide extraction of lycopene from industrial tomato waste
Popovici Cristina1 , Migalatiev Olga2 , Gaceu Liviu3 , Golubi Roman2 , Caragia Vavil2
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
3 Transilvania University of Brasov
Modern Technologies in the Food Industry
Ed. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilisation des extraits et des tourteaux de dechets de tomates dans l'industrie alimentaire
Migalatiev Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Modern Technologies in the Food Industry
Ed. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Valorificarea deşeurilor de tomate prin metoda de CO2-extracţie
Migalatiev Victor1 , Migalatiev Olga2
1 FPC „Confort” SRL,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(68) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Caracteristica deşeurilor de tomate destinate procesului de CO2- extracţie
Migalatiev Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziţia fizico-chimică a materiei prime secundare şi pregătirea ei pentru CO2- extracţia supercritică
Carelina Marina , Caragia Vavil , Migalatiev Olga , Gordeeva Valentina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deşeurile de tomate - materie primă secundară pentru CO2-extracţia supercritică
Migalatiev Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obtention et caracteristique des extraits et des tourteaux des dechets de tomates
Migalatiev Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obţinerea CO2- extractelor şi CO2- şroturilor din materii prime secundare autohtone
Migalatiev Olga , Caragia Vavil , Carelina Marina , Gordeeva Valentina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Făină extrudată din năut
Carelina Marina , Caragia Vavil , Linda Liudmila , Migalatiev Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Caracteristica co2-extractului liposolubil şi a produsului proteic din germeni de grâu
Tîrsînă Marina , Jenac Ana , Caragia Vavil , Migalatiev Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 1 June, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematical modeling of oil extraction from walnut crumbs with supercritical CO2
Jenac Ana , Migalatiev Olga , Caragia Vavil
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the CO2-extraction process on the microbial contamination of vegetable raw material
Jenac Ana , Migalatiev Olga , Caragia Vavil , Vîcerova Larisa , Suvorova Galina
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea raţională a deşeurilor de tomate
Migalatiev Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 10 February, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27