IBN
Închide
Verjbiţki Valeriu
Cuvinte-cheie (23): chemical synthesis (2), SCS (1), Acetone sensors (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Acetone sensing properties of nanostructured copper oxide films on glass
Creţu Vasilii1, Ababii Nicolai1, Postica Vasilie1, Magariu Nicolae1, Hoppe Mathias2, Verjbiţki Valeriu1, Şontea Victor1, Adelung Rainer2, Lupan Oleg12
1 Technical University of Moldova,
2 University of Kiel
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Measuring approach for semiconductor nanostructured gas sensors parameters
Verjbiţki Valeriu, Railean Sergey, Lupan Oleg
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Metoda de măsurare a parametrilor senzorilor de gaz pe bază de oxizi semiconductori nanostrucrutaţi
Verjbiţki Valeriu, Pocropivnîi Anatol
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 5 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Dispozitiv electronic bazat pe microprocesor pentru monitoringul ecologic
Şişianu Sergiu, Verjbiţki Valeriu, Şişianu Teodor, Lazari Eugeniu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 7 July, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of doping in Zn1-xAgxOy nanostructured films on hydrogen gas response
Postica Vasilie, Creţu Vasilii, Ababii Nicolai, Verjbiţki Valeriu, Şontea Victor, Lupan Oleg
Technical University of Moldova
Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee de zăvorâre distală a tijelor centromedulare. (Reviu al literaturii).
Cobzac Vitalie1, Ţăruş Adrian1, Levcenco Valerii2, Verjbiţki Valeriu2, Croitor Petru3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(44) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

The device for conversion and displaying ecological information using sensors on the base of ZnO films.
Shishiyanu Sergiu, Verjbiţki Valeriu, Shishiyanu Teodor, Machidon Ana
Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7