IBN
Închide
Rata Vadim
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 1

Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Republica Moldova: studiu pilot
Guţu Luminiţa1 , Croitoru Cătălina1 , Ciobanu Elena1 , Busuioc Ecaterina2 , Sofronie Vasile1 , Spătaru Diana1 , Cheptea Dumitru1 , Rata Vadim2 , Ţurcanu Vasile2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Protective Box for Aerosol Generation Procedures with High Risk of SARS-CoV-2 Infection
Railean Sergey1 , Şontea Victor1 , Trapeznicov P.2 , Gladîş Vitalie1 , Verjbitchii V.1 , Balan Mihail1 , Vişanu Vitali1 , Rata Vadim3 , Rotaru Mihai2 , Bernic Valentin2 , Trapeznicov P.2
1 Technical University of Moldova,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 National Agency for Public Health
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Pilotarea studiului de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumul antimicrobienelor în spitalele din Republica Moldova
Busuioc Ecaterina , Caterinciuc Natalia , Furtuna Nicolae , Rata Vadim , Surdu Ştefan
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Barierele pentru reincadrarea in mediul ocupaţional a persoanelor cu dizabilitate cauzată de maladii netransmisibile
Ferdohleb Alina , Rata Vadim , Bebîh Vladimir , Mamaliga Narcisa , Ceban Tatiana , Bucata (Gurghiș) Elena
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calităţii informaţiei privind morbiditatea profesională cauzată de afecțiuni netransmisibile
Bebîh Vladimir , Ferdohleb Alina , Rata Vadim
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea adaptării metodologiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind evaluarea traumatismului
Bebîh Vladimir , Rata Vadim , Ţabur Rodica
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstacolele reabilitării medico-profesionale ale persoanelor cu dizabilităţi în accesarea serviciilor de sănătate ocupaţională
Rata Vadim , Ferdohleb Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 2 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7