IBN
Închide

40Publicaţii

442Descărcări

20311Vizualizări

Vişanu Vitali
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 9. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 5

Capitolul IV. Modelarea matematică și optimizarea proceselor de deshidratare a produselor vegetale
Balan Mihail , Vişanu Vitali , Ţislinscaia Natalia , Ivanov Leonid , Balan Tatiana , Melenciuc Mihail , Popescu Victor , Gîdei Igor , Sandu Andrei Victor , Netreba Natalia , Boeştean Olga , Ţurcanu Dinu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară
Chişinău: 2023.
Disponibil online 13 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimurile energoeficiente de deshidratare a fructelor cu semințe prin tratarea cu microunde în combinație cu convecția
Popescu Victor , Vişanu Vitali , Balan Mihail , Melenciuc Mihail , Volconovici Onorin , Balan Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(59) / 2023 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Increasing the Efficiency of the Drying Process of Seeded Fruit Products with the Application of Microwave Tunnel Treatment
Popescu Victor , Stiopca Oleg , Balan Mihail , Vişanu Vitali , Melenciuc Mihail , Balan Tatiana , Volconovici Onorin
Technical University of Moldova
Sielmen 14 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediția 14. 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. ISBN 979-835031524-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem electric cu fiabilitate sporită pentru întreprinderile specializate în deshidratarea produselor agricole
Popescu Victor , Vişanu Vitali , Ursatii Nicolai , Cecan Anatolii , Todiraş Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul asupra sistemului fiabil pentru întreprinderile specializate în uscarea semințelor
Popescu Victor , Stiopca Oleg , Vişanu Vitali , Voinesco Dinu , Balan Tatiana , Cecan Anatolii , Todiraş Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 14

Cercetarea procesului de uscare a roșiilor prin convecție forțată la instalația de tip tunel
Boța Maria , Griniuc Cristi , Dogotari Diador , Ursache Inga , Vişanu Vitali
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative study of conventionally air dried and CO2 modified atmosphere dried “Conference” pears
Melenciuc Mihail , Ţislinscaia Natalia , Vişanu Vitali , Balan Mihail , Gîdei Igor
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dehydration process of tomato fruit by forced convection at the tunnel-type installation
Boța Maria , Vişanu Vitali , Ţislinscaia Natalia , Balan Mihail , Melenciuc Mihail
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deşeurile industriale agroalimentare în percepţia consumatorilor din estul României şi Republica Moldova
Patraș Antoanela1 , Chiruţă Ciprian1 , Teliban Gabriel-Ciprian1 , Băetu Mihai-Marius1 , Balan Mihail2 , Vişanu Vitali2 , Melenciuc Mihail2
1 Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea parametrilor tehnici optimi la uscarea prin convecție și cu aplicarea microundelor în procesul deshidratării piersicilor
Vişanu Vitali , Ţislinscaia Natalia , Dodon Adelina , Balan Mihail , Melenciuc Mihail
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Device for uniform air distribution in a tunnel dryer
Balan Mihail , Ţislinscaia Natalia , Vişanu Vitali , Melenciuc Mihail , Popescu Victor
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of drying procces on peach quality
Deseatnicova Olga , Boaghe Eugenia , Suhodol (Motruc) Natalia , Vişanu Vitali , Ţislinscaia Natalia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea eficienței procesului de uscare a fructelor tratate cu SHF
Popescu Victor1 , Tîrşu Mihai2 , Ţislinscaia Natalia3 , Vişanu Vitali3 , Balan Mihail3 , Melenciuc Mihail3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(55) / 2022 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodă de deshidratare a fructelor cu consum redus de energie
Ţislinscaia Natalia1 , Popescu Victor2 , Vişanu Vitali1 , Tofan Grigore3 , Balan Mihail1 , Melenciuc Mihail1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem pentru deshidratarea fructelor cu eficiență energetică înaltă
Popa Sergiu1 , Vişanu Vitali2 , Balan Mihail2 , Melenciuc Mihail2 , Malai Cristian1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The agro-food industrial wastes in the perception of consumers from eastern Romania and the Republic of Moldova
Patraș Antoanela1 , Chiruta Ciprian1 , Teliban Gabriel-Ciprian1 , Băetu Mihai-Marius1 , Balan Mihail2 , Vişanu Vitali2 , Melenciuc Mihail2
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The mathematical model of mass and heat transfer for microwave installations
Ivanov Leonid , Vişanu Vitali , Ţislinscaia Natalia , Balan Mihail , Melenciuc Mihail
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea tescovinei de struguri prin fertilizare
Vişanu Vitali
Universitatea Tehnică a Moldovei
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-77. Vizualizări-1431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorization of grape pomace by fertilization
Vişanu Vitali
Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Devices for uniform distribution of air flow in the tunel dryer
Balan Mihail , Ţislinscaia Natalia , Vişanu Vitali , Melenciuc Mihail , Gîdei Igor
Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O metodă nouă de procesare: uscarea în strat suspendat a semințelor de struguri
Balan Mihail1 , Ţislinscaia Natalia1 , Dodon Adelina1 , Vişanu Vitali1 , Melenciuc Mihail1 , Gîdei Igor1 , Patraș Antoanela2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practical developments regarding drying peaches through hybrid method
Ţislinscaia Natalia , Vişanu Vitali , Balan Mihail , Melenciuc Mihail
Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de uscare a piersicilor prin metoda convecției forțate
Bernic Mircea , Ţislinscaia Natalia , Vişanu Vitali , Balan Mihail , Melenciuc Mihail
Universitatea Tehnică a Moldovei
Innovation and Creative Education for Youth
Ediția 5. 2021. Suceava, România. ISBN 978-606-8992-18-1.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protective Box for Aerosol Generation Procedures with High Risk of SARS-CoV-2 Infection
Railean Sergey1 , Shontya Viktor1 , Trapeznicov P.2 , Gladîş Vitalie1 , Verjbitchii V.1 , Balan Mihail1 , Vişanu Vitali1 , Rata Vadim3 , Rotaru Mihai2 , Bernic Valentin2 , Trapeznicov P.2
1 Technical University of Moldova,
2 Emergency Institute of Medicine,
3 National Agency for Public Health
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Condiționarea semințelor de strugure prin metoda pneumatică
Balan Mihail , Balan Mihail , Vişanu Vitali
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea deșeurilor din vinificație
Balan Mihail , Balan Mihail , Vişanu Vitali
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-107. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Cercetarea procesului de uscare a sorgului zaharat
Vișanu Ion , Balan Mihail , Vişanu Vitali
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Drying installation for granular products in the suspension layer
Bernic Mircea , Ţislinscaia Natalia , Balan Mihail , Guţu Marin , Vişanu Vitali , Melenciuc Mihail
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electrodynamics, mass and heat transfer limit problem for microwave sistem
Ivanov Leonid , Vişanu Vitali
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le sechage des poires sous une atmosphere modifiee de CO2
Ţislinscaia Natalia , Bernic Mircea , Melenciuc Mihail , Răducanu Marcel , Vişanu Vitali , Balan Mihail
Université Technique de Moldavie
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peaches convective drying
Vişanu Vitali
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 25, Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of drying sugar sorghum process
Bernic Mircea , Ţislinscaia Natalia , Vișanu Ion , Vişanu Vitali , Balan Mihail
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza comparativă a calităţii perelor şi piersicelor uscate prin metoda de convecţie
Baran Anastasia , Ştirbu Mihaela , Melenciuc Mihail , Vişanu Vitali , Rubţov Silvia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza proprietăților aerodinamicie ale semințelor de struguri
Balan Mihail , Vişanu Vitali , Melenciuc Mihail , Bernic Ghenadie , Vișanu Ion , Oțel Mihail
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul procesului de uscare a piersicilor
Oțel Mihail , Bernic Ghenadie , Vișanu Ion , Balan Mihail , Vişanu Vitali
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul procesului de uscare a sorgului zaharat
Vișanu Ion , Vişanu Vitali , Balan Mihail , Oțel Mihail , Bernic Ghenadie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Drying – efficient method of peaches storage
Bernic Mircea1 , Ţislinscaia Natalia1 , Zavialov Volodymyr2 , Vişanu Vitali1 , Balan Mihail1 , Melenciuc Mihail1
1 Technical University of Moldova,
2 National University of Food Technologies, Kyiv
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plums drying process auxiliary operations mechanisation
Ţislinscaia Natalia , Bernic Mircea , Balan Mihail , Vişanu Vitali , Melenciuc Mihail
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Winemaking domain wasteless technologies application
Bernic Mircea , Uzun V. , Coshman Sergiu , Balan Mihail , Vişanu Vitali , Melenciuc Mihail
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Fruits and vegetables drying process with renewable energy source application
Bernic Mircea , Lupaşco Andrei , Ţislinscaia Natalia , Ivanov Leonid , Vişanu Vitali , Balan Mihail , Melenciuc Mihail
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 40 of 40