IBN
Închide

22Publicaţii

27Descărcări

4636Vizualizări

Hoppe Mathias
Cuvinte-cheie (100): UV photodetector (6), ZnO (5), gas sensor (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Surface functionalization of ZnO:Ag columnar thin films with AgAu and AgPt bimetallic alloy nanoparticles as an efficient pathway for highly sensitive gas discrimination and early hazard detection in batteries
Vahl Alexander1, Lupan Oleg12, Santos-Carballal David34, Postica Vasilie2, Hansen Sandra1, Cavers Heather1, Wolff Niklas5, Terasa Maik-Ivo1, Hoppe Mathias1, Cadi-Essadek Abdelaziz3, Dankwort Torben1, Kienle Lorenz1, De Leeuw Nora H.64, Adelung Rainer1, Faupel Franz1
1 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
2 Technical University of Moldova,
3 Cardiff University, United Kingdom,
4 School of Chemistry, University of Leeds,
5 Christian-Albrechts University of Kiel,
6 Utrecht University
Journal of Materials Chemistry A
Nr. 8(32) / 2020 / ISSN 2050-7488 / ISSNe 2050-7496
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Efectele funcționalizării oxidului de titan asupra performanțelor senzoriale
Ababii Nicolai1, Ulfa Maria2, Hoppe Mathias3, Vahl Alexander3
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris,
3 University of Kiel
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of noble metal functionalization and film thickness on sensing properties of sprayed TiO 2 ultra-thin films
Ababii Nicolai1, Hoppe Mathias2, Shree Sindu2, Vahl Alexander2, Ulfa Maria3, Pauporte Thierry3, Viana Bruno3, Creţu Vasilii1, Magariu Nicolae1, Postica Vasilie1, Şontea Victor1, Terasa Maik-Ivo2, Polonskyi Oleksandr2, Faupel Franz2, Adelung Rainer2, Lupan Oleg123
1 Technical University of Moldova,
2 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
3 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
Sensors and Actuators, A: Physical
Nr. 293 / 2019 / ISSN 0924-4247
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanoheterojoncțiuni din oxid de cupru CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și compuși volatili
Ababii Nicolai1, Magariu Nicolae1, Hoppe Mathias2, Terasa Maik-Ivo2, Postica Vasilie1, Creţu Vasilii1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 University of Kiel
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rețele hibride în baza ZnO pentru detectarea selectivă a gazelor
Postica Vasilie1, Smazna Daria2, Schutt Fabian2, Hoppe Mathias2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 University of Kiel
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuning ZnO Sensors Reactivity toward Volatile Organic Compounds via Ag Doping and Nanoparticle Functionalization
Postica Vasilie1, Vahl Alexander2, Santos-Carballal David3, Dankwort Torben2, Kienle Lorenz2, Hoppe Mathias2, Cadi-Essadek Abdelaziz3, De Leeuw Nora H.34, Terasa Maik-Ivo2, Adelung Rainer2, Faupel Franz2, Lupan Oleg12
1 Technical University of Moldova,
2 University of Kiel,
3 School of Chemistry, Cardiff University, Main Building,
4 Utrecht University
ACS Applied Materials and Interfaces
Nr. 11(34) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1944-8244
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UV nanophotodetectors: A case study of individual Au-modified ZnO nanowires
Lupan Oleg1, Postica Vasilie2, Pauporte Thierry3, Hoppe Mathias1, Adelung Rainer1
1 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
2 Technical University of Moldova,
3 Institut de Recherche de Chimie Paris
Sensors and Actuators, A: Physical
Nr. 296 / 2019 / ISSN 0924-4247
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

(CuO-Cu2O)/ZnO:Al heterojunctions for volatile organic compound detection
Hoppe Mathias1, Ababii Nicolai2, Postica Vasilie2, Lupan Oleg2, Polonskyi Oleksandr1, Schutt Fabian1, Kaps Soren1, Sukhodub L.3, Şontea Victor2, Strunskus Thomas1, Faupel Franz1, Adelung Rainer1
1 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
2 Technical University of Moldova,
3 Sumy State University
Sensors and Actuators, B: Chemical
Nr. 255 / 2018 / ISSN - / ISSNe 0925-4005
Disponibil online 25 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al-Doped ZnO Nanowires by Electrochemical Deposition for Selective VOC Nanosensor and Nanophotodetector
Pauporte Thierry1, Lupan Oleg123, Postica Vasilie3, Hoppe Mathias2, Chow Lee4, Adelung Rainer2
1 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris,
2 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
3 Technical University of Moldova,
4 University of Central Florida
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Nr. 16(215) / 2018 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhancement in UV sensing properties of Zno:Ag nanostructured films by surface functionalization with noble metalic and bimetallic nanoparticles
Postica Vasilie1, Vahl Alexander2, Magariu Nicolae1, Terasa Maik-Ivo3, Hoppe Mathias2, Viana Bruno3, Aschehoug Patrick3, Pauporte Thierry3, Tiginyanu Ion4, Polonskyi Oleksandr2, Şontea Victor1, Chow Lee5, Kienle Lorenz2, Adelung Rainer2, Faupel Franz2, Lupan Oleg123
1 Technical University of Moldova,
2 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
3 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris,
4 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology,
5 University of Central Florida
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PdO/PdO2 functionalized ZnO:::Pd films for lower operating temperature H2 gas sensing
Lupan Oleg123, Postica Vasilie2, Hoppe Mathias1, Wolff Niklas1, Polonskyi Oleksandr1, Pauporte Thierry3, Viana Bruno3, Majérus Odile3, Kienle Lorenz1, Faupel Franz1, Adelung Rainer1
1 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
2 Technical University of Moldova,
3 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
Nanoscale
Nr. 10(29) / 2018 / ISSN 2040-3364 / ISSNe 2040-3372
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ultra-thin TiO2 films by atomic layer deposition and surface functionalization with Au nanodots for sensing applications
Lupan Oleg12, Postica Vasilie2, Ababii Nicolai2, Reimer Tim34, Shree Sindu1, Hoppe Mathias1, Polonskyi Oleksandr1, Şontea Victor2, Chemnitz Steffen4, Faupel Franz1, Adelung Rainer1
1 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
2 Technical University of Moldova,
3 Fraunhofer Institute for Silicon Technologies (ISIT),
4 Institute for Electrical Engineering University of Kiel
Materials Science in Semiconductor Processing
Nr. 87 / 2018 / ISSN 1369-8001
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZnAl2O4-Functionalized Zinc Oxide Microstructures for Highly Selective Hydrogen Gas Sensing Applications
Hoppe Mathias1, Lupan Oleg12, Postica Vasilie2, Wolff Niklas1, Duppel Viola3, Kienle Lorenz1, Tiginyanu Ion2, Adelung Rainer1
1 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
2 Technical University of Moldova,
3 Max Planck Institute for Solid State Research
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Nr. 7(215) / 2018 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Influence of TiO2 Ultra-Thin Films on Gas Sensing Properties of CuO:Zn
Ababii Nicolai1, Reimer Tim2, Postica Vasilie1, Hoppe Mathias3, Chemnitz Steffen2, Şontea Victor1, Benecke Wolfgang2, Adelung Rainer3, Lupan Oleg1
1 Technical University of Moldova,
2 Fraunhofer Institute for Silicon Technologies (ISIT),
3 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 22 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphology dependent UV photoresponse of Sn-doped ZnO microstructures
Postica Vasilie1, Hoppe Mathias2, Grottrup Jorit2, Hayes Patrick2, Robisch Volker2, Smazna Daria2, Adelung Rainer2, Viana Bruno3, Aschehoug Patrick3, Pauporte Thierry3, Lupan Oleg123
1 Technical University of Moldova,
2 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
3 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
Solid State Sciences
Nr. 71 / 2017 / ISSN 1293-2558
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pd-doped ZnO nanostructured films for multifunctional applications
Postica Vasilie1, Hoppe Mathias2, Adelung Rainer2, Pauporte Thierry1, Ababii Nicolai1, Trofim Viorel1, Şontea Victor1, Lupan Oleg13
1 Technical University of Moldova,
2 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
3 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 22 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UV detection properties of hybrid ZnO tetrapod 3-D networks
Grottrup Jorit1, Postica Vasilie2, Smazna Daria1, Hoppe Mathias1, Kaidas Victor1, Mishra Yogendra Kumar1, Lupan Oleg12, Adelung Rainer1
1 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
2 Technical University of Moldova
Vacuum
Nr. 146 / 2017 / ISSN 0042-207X
Disponibil online 10 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Influence of CuO nanostructures morphology on hydrogen gas sensing performances
Lupan Oleg123, Postica Vasilie2, Ababii Nicolai2, Hoppe Mathias1, Creţu Vasilii2, Tiginyanu Ion2, Şontea Victor2, Pauporte Thierry3, Viana Bruno3, Adelung Rainer1
1 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
2 Technical University of Moldova,
3 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
Microelectronic Engineering
Nr. 164 / 2016 / ISSN - / ISSNe 0167-9317
Disponibil online 17 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, characterization and DFT studies of zinc-doped copper oxide nanocrystals for gas sensing applications
Creţu Vasilii1, Postica Vasilie1, Mishra Yogendra Kumar2, Hoppe Mathias3, Tiginyanu Ion1, Mishra Abhishek Kumar2, Chow Lee4, De Leeuw Nora H.2, Adelung Rainer3, Lupan Oleg13
1 Technical University of Moldova,
2 University College London,
3 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
4 University of Central Florida
Journal of Materials Chemistry A
Nr. 4(17) / 2016 / ISSN 2050-7488 / ISSNe 2050-7496
Disponibil online 18 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Functional ecofriendly coatings for marine applications
Holken Iris, Hoppe Mathias, Adelung Rainer, Baum M.
Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22