IBN
Închide
Magariu Nicolae
Cuvinte-cheie (32): senzor de gaz (2), gas sensor (2), SCS (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Acetone sensing properties of nanostructured copper oxide films on glass
Creţu Vasilii1, Ababii Nicolai1, Postica Vasilie1, Magariu Nicolae1, Hoppe Mathias2, Verjbiţki Valeriu1, Şontea Victor1, Adelung Rainer2, Lupan Oleg12
1 Technical University of Moldova,
2 University of Kiel
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of heat treatment on palladium-doped zinc oxide on sensory selectivity
Magariu Nicolae
Technical University of Moldova
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pd-Functionalized ZnO:Eu Columnar Films for Room-Temperature Hydrogen Gas Sensing: A Combined Experimental and Computational Approach
Lupan Cristian1, Khaledialidusti Rasoul2, Mishra Abhishek Kumar3, Postica Vasilie1, Terasa Maik-Ivo4, Magariu Nicolae1, Pauporte Thierry5, Viana Bruno5, Drewes Jonas4, Vahl Alexander4, Faupel Franz4, Adelung Rainer4
1 Technical University of Moldova,
2 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim,
3 University of Petroleum and Energy Studies (UPES), Bidholi, Dehradun,
4 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
5 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
ACS Applied Materials and Interfaces
Nr. 12(22) / 2020 / ISSN - / ISSNe 1944-8244
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensing studies of copper oxide-zinc oxide heterojunctions to volatile organic compounds
Zadorojneac Tudor, Ababii Nicolai, Magariu Nicolae
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Efectele formării nano-heterojoncţiunilor non-planare a oxizilor de titan şi zinc asupra selectivităţii senzoriale
Magariu Nicolae1, Ulfa Maria2, Sereacov Alexandr1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanoheterojoncțiuni din oxid de cupru CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și compuși volatili
Ababii Nicolai1, Magariu Nicolae1, Hoppe Mathias2, Terasa Maik-Ivo2, Postica Vasilie1, Creţu Vasilii1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 University of Kiel
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile fizico-chimice ale senzorilor-în baza semiconductorilor oxidici nanometrici
Magariu Nicolae, Sereacov Alexandr
Universitatea Tehnică a Moldovei
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile senzoriale ale peliculelor columnare de ZnO dopate cu Eu
Lupan Cristian, Postica Vasilie, Magariu Nicolae
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TiO2/ZnO columnar heterostructures
Magariu Nicolae1, Pauporte Thierry2, Lupan Oleg12
1 Technical University of Moldova,
2 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Importanţa paşaportului unui specialist – li-cenţiat în informatică
Magariu Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10