IBN
Închide
Sandulachi Elisaveta
Cuvinte-cheie (152): walnut oil (6), thyme (3), tarragon (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 6. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 5
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2024 - 1

  A Study on the Fruiting and Correlation between the Chemical Indicators and Antimicrobial Properties of Hippophae rhamnoides L.
Netreba Natalia , Sandulachi Elisaveta , Macari Artur , Popa Sergiu , Rîbinţev Ion , Sandu Iuliana , Boeştean Olga , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Horticulturae
Vol. 10, / 2024 / ISSN 2311-7524
Disponibil online 25 March, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

  Antioxidant and Antimicrobial Activity of Basil, Thyme and Tarragon Used in Meat Products
Sandulachi Elisaveta1 , Macari Artur1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Cojocari Daniela2 , Sturza Rodica1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul Național de Farmacie Farmacia de azi: de la tradiție la interdisciplinaritate și inteligență artificială
Ediția a XIX-a. 2023. Oradea-Chișinău . ISBN 978-606-075-203-5.
Disponibil online 11 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul VI. Tehnologii de fabricare a produselor lactate fermentate cu adaosuri vegetale
Bulgaru Viorica , Cușmenco Tatiana , Popescu Liliana , Ceșko Tatiana , Savcenco Alexandra , Baerle Alexei , Ţărnă Ruslan , Macari Artur , Sturza Rodica , Ghendov-Moşanu Aliona , Sandulachi Elisaveta , Gurev Angela , Tatarov Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară
Chişinău: 2023.
Disponibil online 13 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reducing the risk of spoilage caused by Bacillus cereus in cow's and goat's milk yogurt with berries puree
Cușmenco Tatiana , Sandulachi Elisaveta , Bulgaru Viorica , Macari Artur , Netreba Natalia , Sandu Iuliana , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The role of basil, thyme and tarragon in reducing the content of nitrite in meat products
Sandulachi Elisaveta , Macari Artur , Bulgaru Viorica , Ghendov-Moşanu Aliona , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

  Antimicrobial effect of basil, thyme and tarragon against S. Abony
Cojocari Daniela , Macari Artur , Sandulachi Elisaveta
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Antimicrobial properties of sea buckthorn grown in the Republic of Moldova
Sandulachi Elisaveta1 , Macari Artur1 , Cojocari Daniela2 , Balan Greta2 , Popa Sergiu3 , Turculeț Nadejda1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State Agrarian University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Caracteristicile calității iaurtului din amestec de lapte de capră și de vacă
Cușmenco Tatiana , Bulgaru Viorica , Sandulachi Elisaveta , Macari Artur
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thе рhytораthоgеniс miсrоbiоtе оf sеа buсkthоrn аnd its imрасt оn сrор рrоduсtivity
Sandulachi Elisaveta , Netreba Natalia , Macari Artur , Sandu Iuliana , Boeştean Olga , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

  Microbiological aspects of goat's milk yogurt with the addition of scald fruits
Bulgaru Viorica , Sandulachi Elisaveta , Cușmenco Tatiana
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prospects for using sea buckthorn berries for healthy food production
Sandu Iuliana , Macari Artur , Netreba Natalia , Boeştean Olga , Sandulachi Elisaveta , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The influence of berry extracts on yogurt quality
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Rodica1 , Vizireanu Camelia2 , Sandulachi Elisaveta1 , Popescu Liliana1
1 Technical University of Moldova,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Risk of Fusarium and Their Mycotoxins in the Food Chain
Sandulachi Elisaveta1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Cojocari Daniela2 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Advances in Microbiology
Vol. 11, / 2021 / ISSN 2165-3402 / ISSNe 2165-3410
Disponibil online 11 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The role of berries in quality and safety ensuring of goat's and cow's milk yoghurt
Cușmenco Tatiana , Sandulachi Elisaveta , Bulgaru Viorica , Macari Artur
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Use of chickpeas aquafaba in the technology of manufacturing vegetal sponge cake
Mazur Mihail1 , Sandulachi Elisaveta1 , Patraș Antoanela2 , Ghendov-Moşanu Aliona1
1 Technical University of Moldova,
2 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-70. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Antimicrobial Effects of Berries on Listeria monocytogenes
Sandulachi Elisaveta1 , Cojocari Daniela2 , Balan Greta2 , Popescu Liliana1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Food and Nutrition Sciences
Vol. 11, / 2020 / ISSN 2157-944X / ISSNe 2157-9458
Disponibil online 11 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

  Antimicrobial activity of sea Buckthorn powder against four pathogenic bacteria strains
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Cojocari Daniela2 , Balan Greta2 , Turculeț Nadejda1 , Sandulachi Elisaveta1 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-1524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Antimicrobial properties of berry powders in cream cheese
Sturza Rodica1 , Sandulachi Elisaveta1 , Cojocari Daniela12 , Balan Greta2 , Popescu Liliana1 , Ghendov-Moşanu Aliona1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Engineering Sciences
Vol. 26, Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Application of pareto principle in monitoring walnuts quality at storage
Sandulachi Elisaveta , Boaghe Eugenia , Tatarov Pavel , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 26, Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Effect of changes in polyunsaturated fatty acids on the quality of walnut oil
Tatarov Pavel1 , Sandulachi Elisaveta1 , Ivanova Raisa2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Agrobiodiversity for improving the nutrition, healthand Quality of Human and Bees Life
Ediția 4. 2019. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2019.9788055220703.
Disponibil online 27 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Inhibiting of accidental pathogenic microbiota in meat products with berry powders
Cojocari Daniela12 , Sturza Rodica1 , Sandulachi Elisaveta1 , Macari Artur1 , Balan Greta2 , Ghendov-Moşanu Aliona1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Engineering Sciences
Vol. 26, Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  The influence of walnut oil moisture on quality
Sandulachi Elisaveta , Sandu Iuliana , Netreba Natalia , Macari Artur
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Use of berries to reduce the contamination of bakery products
Sturza Rodica1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sandulachi Elisaveta1 , Balan Greta1 , Cojocari Daniela2
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Şrotul de nuci şi potenţialul lui de utilizare la obţinerea produselor funcţionale
Sandulachi Elisaveta
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 4 February, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Evaluation of quality indicators of walnut oil and oilcake
Sandulachi Elisaveta , Macari Artur , Reşitca Vladislav , Scripcari Ion
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Predicted nutritional quality of walnuts and oilcake
Sandulachi Elisaveta , Reşitca Vladislav , Grosu Carolina , Boaghe Eugenia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

  Induction periods of walnut oil samples during the Rancimat measurement
Sandulachi Elisaveta , Reşitca Vladislav , Gurjui A. , Costiş Valentina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Photometric color index of walnut oil
Sandulachi Elisaveta , Tatarov Pavel
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Producţia de nuci Juglans regia L. în Republica Moldova
Sandulachi Elisaveta
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 29 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reichert–Meissl and Polenske values in walnut oil
Sandulachi Elisaveta , Popescu Liliana , Gurjui A. , Costiş Valentina , Tărîtă Vasile
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Estimarea proprietăţilor fizice ale nucilor Juglans Regia L
Botnari Iurie , Sandulachi Elisaveta
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modelarea matematică a produselor în formă de emulsie
Sandulachi Elisaveta , Gorneţ Viorel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 14

  Caracteristica enzimelor pectolitice utilizate la fabricarea sucurilor
Sandulachi Elisaveta
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-74. Vizualizări-1282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conceptul Activităţii apei în produsele din fructe şi legume cu umiditate maximă
Sandulachi Elisaveta
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Enzymes’ impact on quality of walnuts (Juglans Regia L.) and walnut oil
Sandulachi Elisaveta , Kiritsa Elena , Costiş Valentina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Estimation of apical necosis in Junglans Regia L. walnuts harvested in Moldova
Sandulachi Elisaveta , Radu Oxana , Fuior Adelina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Factors determining the accuracy evaluation of indexes of oil quality
Kroitor Dumitru , Sandulachi Elisaveta
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Microbial contamination of Juglans Regia L. walnuts stored in Moldova
Sandulachi Elisaveta , Gurjui A. , Silivestru Eugenia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Optimizarea obţinerii produselor alimentare cu valoare nutritivă înaltă
Sandulachi Elisaveta , Gorneţ Viorel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-51. Vizualizări-1035
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Physico chemical parameters of some varieties of walnuts (Juglans Regia L) grown in Moldova
Sandulachi Elisaveta
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Quality study of walnut oil Juglans Regia L
Sandulachi Elisaveta , Tatarov Pavel
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stabilirea unei compoziţii proteice din carne şi ficat cu valoare biologică maximă posibilă
Sandulachi Elisaveta
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The correlation between nutritional value indicators of meat and liver
Sandulachi Elisaveta , Gorneţ Viorel
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Water activity concept and its role in strawberries food
Sandulachi Elisaveta , Tatarov Pavel
Technical University of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-109. Vizualizări-2179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Water activity concept and its role in food preservation
Sandulachi Elisaveta
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-320. Vizualizări-2540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  The correlation between nutritional value indicators of meat and liver
Sandulachi Elisaveta , Gorneţ Viorel
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Estimarea modificării proprietăţilor fizico-chimice ale fructelor de pădure la depozitare şi procesare
Sandulachi Elisaveta , Tatarov Pavel , Croitor Dumitru , Pruteanu Nicolae
Universitatea Tehnică a Moldovei
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 47 of 47