IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "reorganization"
Учетно-правовое обеспечение раздела имущества при реорганизации организаций путем выделения
Korotaev Serghei
Contabilitatea
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 1 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operațiunea de divizare a societăților comerciale – modalitate eficientă de formare a persoanelor juridice de drept privat cu scop lucrativ, independente
Lupaşco Vera
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al transformării societăților comerciale. Studiu comparat
Lupaşco Vera1, Volcinschi Victor2
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea persoanei juridice de drept public
Preţivatîi Ghenadie
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method of preparing the balance sheet for the reorganization of the entity by separation
Cuşmăunsă Rodica, Curagău Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
European Journal of Accounting, Finance and Business
Nr. / 2021 / ISSN 2344-102X /ISSNe 2344-102X
Disponibil online 19 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abuzul de drept procesual în arbitrajul investițional
Dolea Sorin
Integrare prin cercetare și inovare.
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganization of the natural gas distribution complex of JSC "Moldovagaz"
Ceban Vadim1, Tonu Valentin2
2 Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind avantajele și pericolele fuziunii prin absorbție - formă de reorganizare a societăților comerciale
Lupaşco Vera12
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(2)(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-68. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea și reziliența rețelelor cerebrale în epilepsia focală
Ciolac Dumitru
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile succedării drepturilor și obligațiilor în cadrul dezmembrării societăților comerciale prin separare
Lupaşco Vera12
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganization and resilience of brain networks in focal epilepsy
Ciolac Dumitru
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 5(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Texte dialectale.Supliment la Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM)”: probleme ale reeditării
Popovschi Liliana
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterization of the notion of insolvency plan in different states
Tatar Olga
Comrat State University
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de restructurare a întreprinderii insolvabile
Craiu Nicolae1, Fiodorov Olga2
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avantajele reorganizării persoanelor juridice prin fuziune
Ilovan (Catarău) Ana
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.1. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-1-6..
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii privind adaptarea culturii organizaţionale la noile realităţi postpandemice
Ceacîr (Nistiriuc) Irina
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-68. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea teritorială a puterii locale în programele partidelor politice parlamentare din Republica Moldova
Cornea Sergiu
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comisariatul poporului pentru securitatea statului al RSS Moldovenești: structura organizatorică (1944-1946)
Malacenco Alexandru
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea subdiviziunilor unei instituţii medicale în vederea acordării asistenţei medicale pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2
Ciobanu Elena1, Pîsla Mihail2, Pantea Valeriu3, Bahnarel Ion1
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comisariatul poporului pentru securitatea statului al RSS Moldovenești – structura organizatorică în anii 1944–1946
Malacenco Alexandru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25