IBN
Close
Lupaşco Vera
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 1

  Reflecții, opinii și măsuri, privind influența digitalizării globale asupra afacerilor
Lupaşco Vera
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Impactul crizei provocate de noua infecție covid-19 asupra activității entităților economice
Lupaşco Vera
Școala Doctorală Științe Economice, USM
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-66. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul utilizării instrumentelor digitale asupra activității societăților comerciale
Lupaşco Vera
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
State, security and human rights in digital era
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

   Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale
Lupaşco Vera12
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte legislative din Uniunea Europeană, Republica Moldova și România, privind tipologia și cadrul juridic al reorganizării societăților comerciale prin fuziune și dezmembrare
Lupaşco Vera
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dirijarea activității societăților comerciale prin prisma legislației Uniunii Europene.
Lupaşco Vera12
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Operațiunea de divizare a societăților comerciale – modalitate eficientă de formare a persoanelor juridice de drept privat cu scop lucrativ, independente
Lupaşco Vera
Universitatea de Studii Europene din Moldova
State, security and human rights in condition of information society
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Particularitățile succedării drepturilor și obligațiilor în cadrul dezmembrării societăților comerciale prin separare
Lupaşco Vera12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reflecții privind avantajele și pericolele fuziunii prin absorbție - formă de reorganizare a societăților comerciale
Lupaşco Vera12
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(2)(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-68. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Regimul juridic al transformării societăților comerciale. Studiu comparat
Lupaşco Vera1 , Volcinschi Victor2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Societatea comercială - subiect de drept în cadrul dreptului internațional
Lupaşco Vera12
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1-2(13) / 2018 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Efectele juridice ale reorganizării societăților comerciale
Lupaşco Vera12
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Concepte ale contractului de administrare fiduciară
Lupaşco Vera
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Legislaţia şi doctrina – privind problematica reorganizării societăţilor comerciale
Lupaşco Vera
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Problematica în cadrul succedării drepturilor și obligațiilor la reorganizarea persoanelor juridice și specificul acestei succedări la reorganizarea prin transformare.
Lupaşco Vera
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. II / 2013 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Tipologia şi procedura reorganizării societăţilor comerciale
Lupaşco Vera
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-62. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Diagnosticul imagistic al proceselor inflamatoare intraorbitare
Vrabii Ana , Munteanu Stela , Lupaşco Vera , Cepoida Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Tratamentul contemporan al sindromului „ochiului uscat“ (SOU)
Boişteanu Vladimir , Lupaşco Vera , Lupaşco Natalia , Lupaşco Tatiana , Chitic Veronica , Balica Alexandra , Bendelic Eugeniu
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18