IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (7397): Productivity (62), efficiency (38), variety (37)
Reviste/manifestări ştiinţifice138
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice63/464161/494
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (60 ORCID,
14 Google Scholar ID,
24 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(94)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2495. Descărcări - 19264. Vizualizări - 1576119.
Articole în reviste din RM - 789. Publicaţii la conferinţe din RM - 1606. Publicaţii peste hotare - 100.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 46

Highlights of the marketing mix strategy on the market of sea buckthorn products
Pituşcan Feodosie, Mîrza Sergiu
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(15) / 2021 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An epidemiological survey of Dirofilaria spp. and Acanthocheilonema spp. in dogs from the Republic of Moldova
Dumitrache Mirabela Oana, D'Amico Gianluca, Voiniţchii Eugen, Maximenco Serghei, Mircean Viorica, Ionică Angela Monica
Parasites and Vectors
Nr. 1(14) / 2021 / ISSN 1756-3305
Disponibil online 20 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura versus metoda de sinteză a compușilor coordinativi mono- și dinucleari ai vanadiului (V(II), V(IV)) cu liganzi piridincarbonilici polidentați
Danilescu Olga, Bulhac Ion, Bouroş Pavlina, Cocu Maria
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 54-59.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind influența preparatului biologic activ din levuri asupra parametrilor productivi și de reproducție la suine
Carapirea Anatoli
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 100-103.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența matematică ca bază a formării competențelor profesionale
Gadibadi Corina, Guci Victoria
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 61-65.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportarea unor soiuri de cais conduse după coroana trident în zona de nord a ţării .
Peşteanu Ananie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la îmbunătăţirea parametrilor tehnico-economici ai instalaţiilor frigorifice din punctele de colectare a laptelui
Ursatii Nicolai, Volconovici Augustin, Chirsanova Alla, Volconovici Onorin, Slipenchi Victorin, Volconovici Ina
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current Wildland Fire Patterns and Challenges in Europe: A Synthesis of National Perspectives
Fernandez-Anez Nieves, Krasovskiy Andrey, Muller Mortimer M., Cojocaru Olesea, Autor Nou
Air, Soil and Water Research
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1178-6221
Disponibil online 19 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cодержание аминокислот в меде и цветках белой акации с разных почвено-климатических зон Республики Молдова
Еремия Николай, Кошелева Ольга, Катарага Иван
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 200-205.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directiva INSPIRE și infrastructura națională de date spațiale (INDS) a Republicii Moldova
Popescul Sergiu, Popescul Angela, Danii Ivan
Intellectus
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele produsului zoobior– remediu autohton utilizat în difrite doze – asupra sănătăţii şi productivităţii găinilor ouătoare în prima fază de ouat
Macari Vasile, Pistol Gheorghe, Putin Victor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 187-191.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele suplimentării hranei găinilor tinere cu produsul ZooBior asupra statusului clinico-hematologic
Pistol Gheorghe, Macari Vasile, Putin Victor, Rotaru Ana
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul tratării găinilor ouătoare în prima fază tehnologică de ouat cu ZooBIOR asupra productivităţii şi calităţii cărnii
Macari Vasile, Pistol Gheorghe, Fanari Victor, Putin Victor, Rotaru Alina, Rotari Liliana, Pavlicenco Natalia
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 148-148.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cărnii de iepure de casă din comerţ
Mardari Tatiana
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea produsului Brevis la normarea încărcăturii de rod în coroana pomilor de măr din soiul Pink Lady
Panuţa Sergiu, Peşteanu Ananie, Mihov Dumitru, Ivanov Alexei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea bacteriilor din genul Salmonella SPP. în produsele avicole și impactul acestora pentru sănătatea publică
Juncu Olga, Starciuc Nicolae, Osadci Natalia, Antohii Tatiana
One Health and Risk Management
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența biopreparatelor cianobacteriene asupra spermatogenezei la vieri
Cibotaru Elena, Chiseliţă Oleg, Matvienco Natalia, Savca Diana, Djenjera Irina
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 111-115.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa portaltoiului asupra creşterii şi fructificării culturii de cireş
Balan Valerian, Ivanov Igor, Şarban Vasile
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului ZooBioR asupra stării funcţionale a ficatului, producţiei şi calităţii ouălor de găină în prima fază tehnologică de ouat
Macari Vasile, Gudumac Valentin, Rotari Liliana, Pistol Gheorghe, Putin Victor, Rotaru Alina, Pantea Valeria
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 149-149.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor factori externi asupra compoziţiei și eficienţei terapeutice a propolisului
Tincu Serghei, Macaev Fliur, Dezmirean D., Eremia Nicolae, Znagovan Alexandru, Botnaru Alexandrina
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1(45) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2495