IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (7000): Productivity (59), efficiency (38), variety (36)
Reviste/manifestări ştiinţifice137
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice60/430148/456
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (50 ORCID,
11 Google Scholar ID,
21 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(95)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2364. Descărcări - 17191. Vizualizări - 1223693.
Articole în reviste din RM - 747. Publicaţii la conferinţe din RM - 1524. Publicaţii peste hotare - 93.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 15

Arhitectura versus metoda de sinteză a compușilor coordinativi mono- și dinucleari ai vanadiului (V(II), V(IV)) cu liganzi piridincarbonilici polidentați
Danilescu Olga, Bulhac Ion, Bouroş Pavlina, Cocu Maria
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 54-59.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența matematică ca bază a formării competențelor profesionale
Gadibadi Corina, Guci Victoria
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 61-65.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cодержание аминокислот в меде и цветках белой акации с разных почвено-климатических зон Республики Молдова
Еремия Николай, Кошелева Ольга, Катарага Иван
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 200-205.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele produsului zoobior– remediu autohton utilizat în difrite doze – asupra sănătăţii şi productivităţii găinilor ouătoare în prima fază de ouat
Macari Vasile, Pistol Gheorghe, Putin Victor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 187-191.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea bacteriilor din genul Salmonella SPP. în produsele avicole și impactul acestora pentru sănătatea publică
Juncu Olga, Starciuc Nicolae, Osadci Natalia, Antohii Tatiana
One Health and Risk Management
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul chimic comparativ în combaterea maladiilor cheie la cultura de cireș cu utilizarea noilor fungicide în condițiile Zonei Centru, R. Moldova
Bivol Alexei, Bădărău Sergiu, Bivol Elisaveta, Iurcu-Străistaru Elena, Cîrlig Natalia, Andoni Cristina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 180-189.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selecția albinelor carpatice rezistente la varrooză
Cataraga Ivan
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 183-187.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea atractivității studiilor universitare prin prisma implementării incubatoarelor de cercetare.
Cujbă Vadim, Sîrbu Rodica, Codrea Lidia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 22-26.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul indicilor morfoproductivi a albinelor carpatice
Cataraga Ivan
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 178-182.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препарата Экостим на параметры фотосинтетической деятельности и продуктивность сортов озимого ячменя
Секриеру Сильвия, Дерендовская Антонина, Михов Дмитрий
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 255-260.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние регуляторов роста на стимулирование плодообразования, продуктивности и качество плодов яблок сорта Голден Делишес
Пештяну Анание, Cumpanici Andrei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 245-250.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние суспензии хлореллы и кормовой добавки на зимостойкость пчелиных семей
Еремия Николай, Нейковчена Юлия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 205-208.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество и безопасность сырья для молочной промышленности
Кицану Анна
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 225-229.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфологические и биохимические изменения крови кур адлерской серебристой на фоне применения нетрадиционных кормовых добавок
Кайсын Лариса, Кара Алла
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 216-221.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивность цыплят-бройлеров при использовании в рационах разных белковых кормовых ингредиентов
Кайсын Лариса, Al Khatib Jehad ABD Aljabar Hassan
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 211-216.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 115

Modern conditions for the development of science and the education system
Todorova Ludmila
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 276-280.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A review of black walnut (Juglans nigra L.) ecology and management in Europe
Nicolescu Valeriu Norocel, Sfeclă Victor
Trees - Structure and Function
Nr. 5(34) / 2020 / ISSN 0913-1890 / ISSNe 1432-2285
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea microeconomică a potențialului de inovare în sistemul de securitate economică
Coreţchi Boris, Ceaicovschii Alexandr, Nirean Elena
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 150-154.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea coriocenului asupra scroafelor normogalactice
Gurdiș Viorica
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunea schimbărilor climatice asupra rezervei de umiditate din sol invocând instabilitate economică
Cojocaru Olesea, Panfil Petru, Buga Cătălina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2364