IBN
Close

76Publicaţii

892Descărcări

43305Vizualizări

Ciobanu Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
ResearcherID
Publons
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 53. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 6. Teze/Rezumate în culegeri - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 29
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 2

2024 - 2

Efectele schimbărilor climatice asupra calității apei potabile
Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-16. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea condițiilor de muncă a personalului medical în serviciile chirurgicale: fundamentul calității și eficienței
Vîlcova Ana1 , Ferdohleb Alexandru2 , Ciobanu Elena1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 12

Bottled drinking water consumption
Uglea Maria , Ciobanu Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Individual, family, society – contemporary challenges
Ediția 5. 2023. București, România. ISBN (pdf) 2344-2824.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoștințe, atitudini și practici ale populației cu privire la rezistența la antimicrobiene
Ferdohleb Alina1 , Balan Greta1 , Ciobanu Elena1 , Croitoru Cătălina1 , Tapu Livia12 , Spinei Larisa1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cadrului normativregulatoriu privind procesul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale
Guţu Luminiţa1 , Ciobanu Elena1 , Croitoru Cătălina1 , Sofronie Vasile1 , Spătaru Diana1 , Rata Vadim2 , Busuioc Ecaterina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
One Health and Risk Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul de rezistență la antibiotice în țările cu venituri mici și mijlocii: prin prisma instrumentului „cunoștințe, atitudini și practici ale medicilor”
Ciobanu Elena , Croitoru Cătălina , Ferdohleb Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Health-related quality of life and the impact of antimicrobial resistance
Ferdohleb Alina , Croitoru Cătălina , Ciobanu Elena , Spinei Larisa
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Individual, family, society – contemporary challenges
Ediția 5. 2023. București, România. ISBN (pdf) 2344-2824.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea în domeniul sănătății ocupaționale în Republica Moldova
Ciobanu Elena , Russu-Deleu Raisa , Cheptea Dumitru , Cebanu Serghei , Friptuleac Grigore
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phage therapy in the era of multidrug resistance in bacteria
Galben Lucia12 , Ciobanu Elena1 , Balan Greta1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Timofei Moșneaga Republican Clinical Hospital
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 6 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réseau de recherche international sur les déterminants de la santé dans le contexte du changement climatique: lancement du projet
Ciobanu Elena1 , Chikhladze Nino N.2 , Vlasyk Leonid3
1 l’Université d’Etat de Médecine et Pharmacie «Nicolae Testemitanu»,
2 Université d’État de Tbilissi « Ivane Javakhishvili », Tbilissi,
3 Université d’État de Médicine de Bucovine, Tchernivtsi
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflections on the problem of osteoporosis
Bologan Victoria , Ciobanu Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Individual, family, society – contemporary challenges
Ediția 5. 2023. București, România. ISBN (pdf) 2344-2824.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile profesionale ale lucrătorilor din domeniul sănătății
Curteanu (Uglea) Maria1 , Vîlcova Ana12 , Ciobanu Elena1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 10 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of burnout syndrome on the quality of surgical services
Vîlcova Ana1 , Dumitras Cristina2 , Ferdohleb Alexandru1 , Ciobanu Elena3
1 Timofei Moșneaga Republican Clinical Hospital,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Individual, family, society – contemporary challenges
Ediția 5. 2023. București, România. ISBN (pdf) 2344-2824.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The phenomenon of antibiotic resistance and people's knowledge
Spinei Larisa , Ciobanu Elena , Balan Greta , Croitoru Cătălina , Tapu Livia , Ferdohleb Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 20 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

„Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters” - a project launch in low-middle income countries of eastern europe
Ciobanu Elena1 , Croitoru Cătălina1 , Balan Greta1 , Bernic Vladimir2 , Burduniuc (Popa) Olga2 , Ferdohleb Alina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea problemei diagnosticării anumitor caracteristici personale, necesare angajaților structurilor de forță
Furdui Vlada1 , Leorda Ana1 , Poleacova Lilia1 , Vudu Lorina2 , Ciobanu Elena2 , Croitoru Cătălina2 , Dumitraş Vasile2 , Priseajniuc (Vudu) Victoria2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuția genelor de rezistență la antimicrobiene în obiectele de mediu
Balan Greta1 , Ciobanu Elena1 , Burduniuc (Popa) Olga2 , Croitoru Cătălina1 , Tapu Livia2 , Ferdohleb Alina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hygienic assessment of drinking water pollution with organic substances
Ciobanu Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența mediului ocupațional asupra stilului de viață al lucrătorilor medicali: sinteză narativă
Guțu Valeria , Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Republica Moldova: studiu pilot
Guţu Luminiţa1 , Croitoru Cătălina1 , Ciobanu Elena1 , Busuioc Ecaterina2 , Sofronie Vasile1 , Spătaru Diana1 , Cheptea Dumitru1 , Rata Vadim2 , Ţurcanu Vasile2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questionnaire standardization knowledge, attitudes, and practices regarding the antimicrobial resistance of medical workers
Ferdohleb Alina , Croitoru Cătălina , Ciobanu Elena , Tapu Livia , Spinei Larisa
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of the hospital waste management questionnaire
Guţu Luminiţa , Ciobanu Elena , Croitoru Cătălina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relationship between the wastewater treatment process resulting from the activity of medical institutions and the maintenance of a healthy and safe environment
Guţu Luminiţa , Croitoru Cătălina , Ciobanu Elena , Cheptea Dumitru , Sofronie Vasile
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea chestionarului: cunoștințe, atitudini și practici privind fenomenul de antibiorezistență la medici
Croitoru Cătălina , Ciobanu Elena , Ferdohleb Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workplace evaluation of medical staff
Uglea Maria , Ciobanu Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Particularities of the phenomenon of violence among medical staff
Uglea Maria , Ciobanu Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activité physique chez les étudiants: une etude epidemiologique transversale dans la Republique de Moldavie et en France
Ciobanu Elena1 , Croitoru Cătălina1 , Șalaru Virginia1 , Tavolacci Marie Pierre2 , Ladner Joel2
1 l’Université d’Etat de Médecine et Pharmacie «Nicolae Testemitanu»,
2 Unisversité de Rouen
One Health and Risk Management
Nr. 2(3) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International network for improving occupational health in Moldova
Cheptea Dumitru1 , Russu-Deleu Raisa1 , Ciobanu Elena1 , Villani Simon2 , Popa Ioana2 , Felszeghi Sara3 , Kortesi Peter3 , Cebanu Serghei1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Pavia,
3 University of Miskolc
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safety of the hospital environment
Ciobanu Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violenţa împotriva personalului medical: amploarea globală
Curteanu (Uglea) Maria , Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(26) / 2021 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Analiza igienică a conținutul de fluor în apa potabilă din unele localități ale Republicii Moldova
Bivol Natalia , Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza igienică a conținutului de fluor în apa potabilă
Bivol Natalia , Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 28 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medical and social aspects of floods and their medical risk management
Dumitraş Vasile1 , Cîrlan Sergiu12 , Marfin Andrei21 , Croitoru Cătălina1 , Ciobanu Elena1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Ministry of Defense of the Republic of Moldova
One Health and Risk Management
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practicarea activităților fizice în rândul mediciniștilor
Ciobanu Elena , Croitoru Cătălina , Șalaru Virginia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 28 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea subdiviziunilor unei instituţii medicale în vederea acordării asistenţei medicale pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2
Ciobanu Elena1 , Pîsla Mihail2 , Pantea Valeriu3 , Bahnarel Ion1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Factorii predispozanți în apariția gușii tiroidiene: repere teoretice
Munteanu (Ivanov) Mihaela , Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghid de bune practici: Alimentaţie rațională, siguranţa alimentelor şi schimbarea comportamentului alimentar
Bahnarel Ion , Burduniuc (Popa) Olga , Cazacu-Stratu Angela , Cebanu Serghei , Ciobanu Elena , Croitoru Cătălina , Ferdohleb Alina , Fira-Mlădinescu Corneluţa, Friptuleac Grigore , Gîţu Lora , Gliga Florina Ioana, Laza Valeria, Marinescu Valentina , Mazur-Nicorici Lucia , Mazur Minodora , Opopol Nicolae, Ostrofeţ Gheorghe, Piterschi Carolina , Șalaru Virginia , Tarcea Monica , Tihon Aliona, Vudu Lorina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, Timişoara,
3 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş,
4 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“,
5 Universitatea din Bucureşti,
Chişinău, 2019 / ISBN 978-9975-56-590-5
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guide de bonnes pratiques: Nutrition rationnelle, la sûreté alimentaire et le changement de comportement alimentaire
Bahnarel Ion , Burduniuc (Popa) Olga , Cebanu Serghei , Ciobanu Elena , Croitoru Cătălina , Dredeţianu Mirela, Ferdohleb Alina , Fira-Mlădinescu Corneluţa, Friptuleac Grigore , Gîţu Lora , Laza Valeria, Marinescu Valentina , Mazur-Nicorici Lucia , Mazur Minodora , Opopol Nicolae, Ostrofeţ Gheorghe, Piterschi Carolina , Rus Victoria, Șalaru Virginia , Tarcea Monica , Tihon Aliona, Vudu Lorina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş,
3 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, Timişoara,
4 Universitatea din Bucureşti,
Chişinău, 2019 / ISBN 978-9975-56-590-5
Disponibil online 7 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța mediului ocupațional al lucrătorului medical
Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Évaluation du statut nutritionnel chez les jeunes
Ciobanu Elena , Croitoru Cătălina , Bour Cristina , Surdu Aliona
l’Université d’Etat de Médecine et Pharmacie «Nicolae Testemitanu»
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte în utilizarea computerului de către tineri.
Ciobanu Elena1 , Croitoru Cătălina1 , Criţcaia Tatiana2 , Anghel Tamara1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștientizarea riscurilor induse de utilizarea computerului
Anghel Tamara , Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dimensiunilor de personalitate a mediciniştilor
Curteanu (Uglea) Maria , Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea factorilor cu impact asupra calității somnului
Rotăreanu Anastasia , Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea obiceiurilor alimentare ale populației rezidente din Republica Moldova
Andoni Ana , Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(69) / 2018 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of Risk Behaviors of Medical Students of Republic of Moldova
Croitoru Cătălina12 , Ciobanu Elena1 , Șalaru Virginia1 , Cazacu-Stratu Angela12 , Bivol Natalia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Center of Public Health
New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017
Vol. 3. 2018. Iași . ISSN ISSN (print): 2601 – 2510 ISSN (on-line): 2601 – 2529 ISSN–L: 2601 – 2510.
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'aspects hygienique de la nutrition des enfants
Ciobanu Elena , Cazacu-Stratu Angela , Croitoru Cătălina
l’Université d’Etat de Médecine et Pharmacie «Nicolae Testemitanu»
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de sănătate a populaţiei din localităţile rurale în relaţie cu calitatea aerului din interior
Cazacu-Stratu Angela12 , Croitoru Cătălina21 , Ciobanu Elena2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitamine C – miracles inconnus
Chiaburu Victoria , Ciobanu Elena
l’Université d’Etat de Médecine et Pharmacie «Nicolae Testemitanu»
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Aspecte igienice ale alimentaţiei preşcolarilor
Cazacu-Stratu Angela12 , Croitoru Cătălina12 , Ciobanu Elena1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 76