IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia de Studii Economice din Moldova
ROREU Research participant IDISNIWikipediaGRIDWikiDataGoogleScholarGoogleScholarORCIDORCID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice687
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice77/812321/864
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 5772
2493 publicatii cu CZU (43.2%)
769 publicatii cu DOI (13.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 348 ORCID (19.9%),
154 Google Scholar ID (8.8%),
69 Scopus Author ID (3.9%)
Brevete Tabel(22)
H-index autori
Proiecte Tabel(31)
Monografii Tabel(20)
Contribuții în monografii Tabel(27)
Lista publicaţiilor - 5791. Descărcări - 141853. Vizualizări - 4024826.
Articole în reviste din RM - 2019. Publicaţii la conferinţe din RM - 3560. Publicaţii peste hotare - 193.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 9
 • 1.2.Contribuții în monografii - 20
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 3
 • 2.2.Contribuții în monografii - 5
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 16
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 778
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 554
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 380
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 264
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 11
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 35
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 52
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 674
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2878
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 15
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 88
 • 7. Teze și rezumate ale tezelor de doctorat
 • 7.1. Teze și rezumate ale tezelor de doctor în științe
 • 7.1.2.Rezumate ale tezelor de doctor în științe - 2
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 7
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1

2023 - 222

A stoic approach to business antifragility
Ivașcenco Iulia
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 299-304.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyber threats modeling: an empirical study
Ohrimenco Serghei , Orlova Dinara , Cernei Valeriu
Business Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 0861-6604 / ISSNe 2534-8396
Disponibil online 21 October, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firm’s risk assessment process as an component of the quality management system of an auditing firm
Lapiţkaia Ludmila
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 114-118.
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind contabilitatea veniturilor și cheltuielilor aferente taxelor de studii în instituțiile de învățământ profesional tehnic
Șchiopu Ana
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a. 2023. Chişinău. SEP ASEM. 37-46.
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări specifice ale contabilității dividendelor achitate în avans
Russu Nicolai , Cotoros Inga
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
Ediția XII. 2023. Chişinău. ASEM. 147-153.
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accounting and social auditing in the context of sustainable development
Mihailă Svetlana , Bădicu Galina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. SEP ASEM. 36-36.
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An examination of financing strategies for the digital transformation of universities in developed countries
Andronic Adrian
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 382-390.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza bibliometrica a conceptului de contabilitate blockchain
Mihai Cipriana , Mihailă Svetlana
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
Ediția XII. 2023. Chişinău. ASEM. 82-90.
Disponibil online 14 September, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a comerțului prin intermediul magazinelor online și a celor staționare
Jizdan Andrei
Economica
Nr. 1(123) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza SWOT a procesului inovaţional pe piaţa produselor bancare în Republica Moldova
Panfil Cristina , Cristafovici Profira
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza vînzărilor automobilelor noi pe piața de consum din RM și evoluția acesteia pentru anii 2020-2022
Cernavca Mihail , Fedorciucova Svetlana
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 73-78.
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of cyber attacks
Spinachi Vitalie , Ohrimenco Serghei
Сучасні інформаційні технології в діяльності національної поліції України
2023. Дніпро. ДДУВС. 86-87.
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the Estimation and Impact Methodology of Tax Evasion for Industrial Entities
Şargu Nicu Constantin , Valeeva Yulya , Timuş Angela , Yelesin Evgeniy
Springer Proceedings in Business and Economics
2023. Berlin. Springer Nature. 283-295.
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the Situation of Renewable and Non-Renewable Energy Consumption in the European Union
Anghelache Constantin Silviu , Anghel Mădălina-Gabriela , Iacob Ștefan Virgil , Pârţachi Ion , Rădulescu Irina Gabriela , Brezoi Alina Gabriela
Energies
Nr. 3(16) / 2023 / ISSN 1996-1073
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the situation regarding returned migrants. challenges and solutions
Vaculovschi Dorin , Dogaru Raisa
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Vol. 9, / 2023 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 3 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analyzing factors influencing moldovan agricultural yields
Paslar Andrey
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. SEP ASEM. 15-15.
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of GIS in the social sphere
Colesnicova Vlada , Autor Nou
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. SEP ASEM. 57-57.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artificial intelligence development: risks and benefits
Hristev Elena , Autor Nou , Autor Nou
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. SEP ASEM. 62-62.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența artificială din perspectivă etică
Şendrea Mariana
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 224-228.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale contabilității sistemului de plăți prin runpay Moldova
Cușmăunsă Dan
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a. 2023. Chişinău. SEP ASEM. 403-406.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 5791