IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(32) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare profesională"

Sporirea competitivităţii organizaţiei prin dezvoltare competenţelor profesionale ale angajaților

Savcenco Silvia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de mentorat și promovarea lui în instituțiile de învățământ general

Daraban Ludmila
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-70. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professional development of teachers through involvement in action research

Barbăroș Claudia
Tiraspol State University (TSU)
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-1918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea și dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică: provocări și soluții

Dulschi Ion, Ţepordei Aurelia
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea serviciilor de dezvoltare profesională în vederea asigurării calității acestora

Ţepordei Aurelia
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementări privind programele de dezvoltare profesională a funcționarilor publici

Romandaş Nicolae1, Goriuc Teodorina2
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academia de Administrare Publică la vârsta afirmării

Sîmboteanu Aurel
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rod al unor căutări științifice de valoare
Vladîca Serghei
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stages of school managers’ professional development
Hbos Farhan
Tiraspol State University (TSU)
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul evaluării performanțelor cadrelor științifico-didcatice din învățământul superior asupra dezvoltării profesionale

Budevici-Puiu Liliana, Budevici-Puiu Anatolie
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personal development of middle school teachers (based on the model of "Nicolae Caranda" gymnasium school, Glogova, Gorj): the intervention program

Mogoșan Vergina
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategies for professional development of staff in economic entities in the field of ICT

Sava Lilia1, Nistiriuc Pavel1, Gujuman Lucia1, Tirşu Valentina2, Sorochin Serafima1
1 Technical University of Moldova,
2 State University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021

Povestca Lilia
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea capacităților personalului din biblioteci: dezvoltare profesională, învățare orientată, oportunități pentru rețele

Corghenci Ludmila
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu privind necesitățile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova

Povestca Lilia
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studii la masterat: provocări și oportunități

Povestca Lilia
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea personală a profesorilor din școlile gimnaziale în contextul hibridizării educației: programul de intervenție

Mogoșan Vergina12, Ştefîrţa Adelina1
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în Ucraina

Gavca Svetlana, Nicoriuc Ala
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reziliența în carieră

Sclifos Lia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(139) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meritocrația și procese meritocratice versus traseul profesional în educație

Posţan Liliana
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32