IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (10926): management (44), răspundere juridică (29), education (28)
Reviste/manifestări ştiinţifice932
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice697393
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (73 ORCID,
22 Google Scholar ID,
16 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(18)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 3588. Descărcări - 34862. Vizualizări - 1568569.
Articole în reviste din RM - 2457. Publicaţii la conferinţe din RM - 1080. Publicaţii peste hotare - 51.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

Abordarea teoretică a mediului internațional de afaceri
Ţâu Nicolae, Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența transdisciplinară în procesul educațional. Aspecte metodologice și manageriale
Ghicov Adrian, Callo Tatiana, Mardari Angela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 24-34.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystallinity and optical properties of β-Ga2O3/Ga2S3 layered structure obtained by thermal annealing of Ga2S3 semiconductor
Sprînceanu Veaceslav, Lupan Oleg, Caraman Iuliana, Untila Dumitru, Postica Vasilie, Cojocaru Ala, Gapeeva Anna, Palachi Leonid, Adelung Rainer, Tiginyanu Ion, Caraman Mihail
Materials Science in Semiconductor Processing
Nr. 121 / 2021 / ISSN 1369-8001
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării economice asupra comerțului internațional
Mogîldea Sergiu, Gribincea Alexandru
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 53-57.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calității educaționale
Badera Awawdi, Fayed Khatib Nasreen, Haj Remah
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 425-428.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia managementului educațional
Abu Madean Saad, Elkrinawi Khalid, Kouzly Rabah
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 421-425.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea economica și politica de migrație in zona Uniunii Europene
Habashi Manal, Cojocaru Virginia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 47-52.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ready of the plague: Albert Camus in search of the new humanism
Prus Elena
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 187-188.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 253

Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație
Bushra Masri, Crotenco Iurie
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sports management" – as a precondition for healthy development of the society
Muhammad Abu Ahmad
World economy and international economic relationsInternational Scientific Collection
Volume 3. 2020. . . 89-94.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
” Femeia, eterna poveste…” în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu
Cumpănășoiu Lavinia-Elena
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 212-217.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A diachronic analysis of monetary units in Great Britain, Russia and the Republic of Moldova
Colenciuc Ina
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new paradigm of intergenerational collaboration
Micuşa Dumitru, Todoroi Dumitru, Baranescu Rodica, Bucur Vasile, Chicu E, Chistruga Boris, Coban Marina, Matei Constantin, Mihalcea Radu, Şişcan Nadejda, Ţurcanu Viorel, Ghinculov Silvia, Pîşchina Tatiana, Filip Nolea
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 82-91.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actuality of management technologies adaptation in the higher education labor market of Israel
Aweda Saleh
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmul formulării metodologiei de cercetare în științele politice
Mija Valeriu
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amnesties and punishments according to the the objectives of transitional justice
Gamurari Vitalie, Năvodariu Elena Tania
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Social Sciences
Vol. 7S. 2020. Tîrgu Mureş, România. The Alpha Institute for Multicultural Studies. 122-134.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza contractului de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe viață în contextul noilor modificări
Smochină Andrei, Talambuţa Angela
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiză panoramică: despre drepturile și obligațiile ce incumbă statelor membre UE privire comparativă: Marea Britanie - România
Zaldea Teodora-Elena
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antreprenoriatul: cunoaștere, exersare, vector spre integrarea europeană
Jelescu Petru, Elpujan Olga, Jelescu Dumitru
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 132-137.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea dreptului internațional umanitar în condițiile conflictelor armate contemporane: realități și perspective
Badir Kordee
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3588