IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-02 20:13
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole115710431511827911432129
Volume63644742833
Total1220110762521112

Vizualizări   986Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Reflecții analitice asupra conceptului Centrul Guvernului 11-18

CZU: 342.518+354

Saca Victor , Solomon Oleg
Contradicțiile reformei administrativ-teritoriale în Republica Moldova 19-23

CZU: 35.071.55(478)

Palihovici Serghei
Funcția de Secretar de Stat în Republica Moldova: prezent și perspective 24-30

CZU: 35.084.6(478)

Gheorghiţa Tamara
Dinamica procesului de planificare în administrația publică locală 31-41

CZU: 005.4:352(478)

Savca Tatiana
Teritoriul și spațialitatea juridică a statului (II) 43-51

CZU: 342.15/.3(478)

Negru Boris , Negru Alina
Individualizarea judecătorească a pedepselor penale aplicate pentru săvârșirea infracțiunilor de corupție de către funcționari publici și/sau demnitari 52-62

CZU: 343.352:35.08(478)

Tipa Ion
Организационно-управленческое обеспечение ротации кадров в органах внутренних дел Российской Федерации 63-72

CZU: 35.082:351.74(470)=161.1

Журавлева Галина , Кипер Наталья
Importanța conceptului de leadership în contextul administrației publice 74-78

CZU: 005.322:35

Dragomir Lilia , Guțu Andrei
Integrarea principiilor justiției sociale în politica de dezvoltare urbană din Republica Moldova 79-83

CZU: 316.34:711.4(478)

Vaculovschi Elena
Teorii de analiză a indicatorilor teritoriali cu aplicare asupra rezultatelor recensământului populației și al locuințelor (2014) 84-92

CZU: 311.141:311.312(478)

Frunze Oleg
Внедрение изменений в сфере здравоохранения в Украине: опыт НАТО в организации предоставления медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 93-101

CZU: 614.2(477):061.1NATO=161.1

Юрочко Татьяна , Бакай Андрей
Studiul bibliografic în teza de doctor: aspecte methodologice 103-106

CZU: 001.8:378.22

Dulschi Silvia
Relația dintre guvern și diaspora 108-114

CZU: 327.58:354(478)=111

Rusu Rodica
Creșterea competitivității naționale. Metodologia formării inovatorilor 115-127

CZU: 001.895:371.38

Salame Hoda
China în spațiul geopolitic al Asiei de Sud-Est 128-131

CZU: 327(510+5-12)

Tărîţă Orest , Druc Antonina
Descentralizarea – calea democratizării și modernizării Republicii Moldova 133-137

CZU: 35.071.6(478)

Ţap Iurie
Abordări teoretice ale conceptului de descentralizare administrative 138-143

CZU: 35.072.1

Castraşan Tatiana
Management of integration strategies 144-148

CZU: 339.92:005.21=111

Hamad Nimer
Sistemul managementului strategic de dezvoltare a complexului turistic regional al Republicii Moldova 149-154

CZU: 338.48:005.21(478)

Crotenco Irina
Rod al unor căutări științifice de valoare 156-160

CZU: 082:001.814(045)

Vladîca Serghei